poświęcenie figury św. Józefa w Nowogrodźcu

poświęcenie figury św. Józefa w Nowogrodźcu

Dnia 1 maja o godz. 10.30 rozpoczęła się uroczystość poświęcenia figury św. Józefa z 12-letnim Jezusem w ogrodzie Sióstr Zgromadzenia św. Marii Magdaleny od Pokuty w Nowogrodźcu. Przed nabożeństwem s. M. Renata Gostomska, przełożona domu powitała zebranych gości i opowiedziała w jaki sposób figura św. Józefa, patrona domu zakonnego Sióstr w Nowogrodźcu znalazła się w przyklasztornym ogrodzie. Pragnienie postawienia w tym miejscu figury św. Józefa zrodziło się w sercach Sióstr wspólnoty w Nowogrodźcu w składzie s. M. Renata i s. M. Regina Przerada w marcu 2023 r. Na realizację projektu Siostry otrzymały zgodę obecnej przełożonej generalnej Zgromadzenia Matki M. Wiesławy Kopij. Podczas powstawania dzieła towarzyszyła Siostrom intencja umieszczenia figury w ogrodzie dla dobra duchowego nie tylko ich samych, ale również sąsiadujących pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej i wszystkich mieszkańców Nowogrodźca. Akt erekcyjny postawienia figury św. Józefa ku publicznemu kultowi został wmurowany w postument. Nabożeństwu poświęcenia przewodniczył proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła ks. Krzysztof Słabicki. Po odczytaniu przez s. M. Renatę fragmentu z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan, a następnie odśpiewaniu przez s. M. Reginę psalmu responsoryjnego, ks. Proboszcz proklamował fragment Ewangelii według św. Mateusza. Po dokonaniu poświęcenia figury wszyscy zebrani odmówili Litanię do św. Józefa. Nabożeństwu towarzyszył śpiew pieśni ku czci tak Przemożnego Patrona domu zakonnego Sióstr
w Nowogrodźcu. Dalsza część uroczystości miała miejsce w klasztorze, gdzie Siostry przygotowały poczęstunek. Siostra Renata podziękowała przybyłym gościom, którzy przyczynili się do realizacji dzieła postawienia figury w ogrodzie wyrażając każdemu z imienia i nazwiska wdzięczność za zaangażowanie, okazaną pomoc i wsparcie w realizacji zamierzenia. Wśród zebranych gości były również Siostry magdalenki od pokuty ze wspólnot w Jeleniej Górze, Cieplicach, Lubaniu z Matką Wiesławą.  Każdy z uczestników tego wydarzenia otrzymał drobny upominek.