Cenię prawdę ….

Cenię prawdę ….

Pod hasłem „Cenię prawdę. O wolności od mechanizmów obronnych” odbyło się kolejne spotkanie Sióstr Przełożonych Zgromadzenia św. Marii Magdaleny od Pokuty. W dniach 26-28 kwietnia Siostry Przełożone domów zakonnych Zgromadzenia z Polski, Niemiec i Rzymu zebrały się w Domu Generalnym w Lubaniu na kolejnej sesji formacyjnej. Zajęcia prowadziła siostra Małgorzata Lekan, dominikanka z Krakowa. Spotkanie, podobnie jak poprzednie miało charakter teoretyczno-warsztatowy. Tym razem prowadziło do poznania niedojrzałych i dojrzałych mechanizmów obronnych, jakie występują u praktycznie każdego człowieka, pełnią rolę przystosowawczą i są potrzebne.  Mechanizmy obronne mają za zadanie pomóc
w radzeniu sobie z lękiem i niepokojem, ponieważ nadmiar tych emocji wpływa bardzo niekorzystnie na psychikę. Dotarcie do źródła emocji pozwala na ich zrozumienie, a od zrozumienia emocji do ich oswojenia jest już krótka droga. Stąd tak ważne okazuje się poznanie emocji
i towarzyszących im mechanizmów obronnych, umiejętność nazwania i kształtowania, aby z tych niedojrzałych (np. wyparcie, projekcja, przesunięcie) dojść do dojrzałych (np. altruizm, asceza). Program kwietniowego spotkania obejmował również wspólną modlitwę Liturgii godzin i adoracji Najświętszego Sakramentu. Potrzebne są momenty zatrzymania i przemyślenia w Bożej obecności usłyszanych podczas warsztatów treści. W mocy Ducha Świętego Siostry podejmują pracę nad sobą, by niedojrzałe mechanizmy obronne zmieniać na dojrzałe prowadzące do pełniejszego i piękniejszego życia we wspólnocie. Nie zabrakło również czasu na wymianę doświadczeń między Siostrami.