„Klasztor Dusz”

„Klasztor Dusz”

Od 2023 roku Fundacja Twoje Dziedzictwo realizuje projekt mający na celu odbudowę dawnego klasztoru Zakonu św. Marii Magdaleny od Pokuty w Nowogrodźcu. Magdalenki od Pokuty znalazły się w tym miejscu za sprawą św. Jadwigi Śląskiej jak podaje tradycja już w 1217 roku. Jadwiga otrzymała od swojego małżonka księcia wrocławskiego – Henryka I Brodatego zameczek myśliwski położony nad Kwisą i przeznaczyła go od razu na cele zakonne. Wokół zakonu zaczęło rozkwitać osadnictwo. Dzięki temu już w 1233 roku Nowogrodziec zyskał prawa miejskie. Przez wieki klasztor wraz z mieszkańcami Nowogrodźca przechodził różne koleje losu m. in. epidemie, klęski żywiołowe (pożar), wojny, sekularyzację. Same zabudowania zniosły te wydarzenia dosyć dobrze. Niestety lata powojenne przyniosły całkowitą dewastację i grabież kompleksu. Najnowsza historia sprawiła, że dawny klasztor stał się wysypiskiem śmieci, polem pijackich libacji, miejscem dewastacji. W opozycji do tego stanu rzeczy, nadając mu nową funkcję członkowie Fundacji Twoje Dziedzictwo chcą, by  miejsce to było dla duszy – miejscem rozwoju twórczości, propagowania kultury
i edukacji na najwyższym poziomie i stąd nazwa projektu „Klasztor Dusz”. Realizacja powziętego zamysłu odbudowy dokonuje się dzięki wsparciu rzeczowemu, finansowemu, pracy członków i wolontariuszy Fundacji Twoje Dziedzictwo oraz Klubu Twojego Dziedzictwa. Duże znaczenie mają  dotacje celowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrony Zbytków jak również środki własne Fundacji Twoje Dziedzictwo. Dzięki takim formom pomocy udało się przeprowadzić działania architektoniczne, budowlane i konserwatorskie. Podczas prac odkryto m.in. murowany, mocno zdegradowany fundament na trasie prowadzącej w stronę ogrodów klasztornych, szczątkowo zachowane elementy posadzki w budynku bramnym, odzyskano z gruzowiska znaczne ilości oryginalnej cegły i piaskowca. Postępy prac przy odbudowie klasztoru mogły zobaczyć siostry magdalenki od pokuty dnia 1 maja na zaproszenie kierownika strategicznego projektu Wilka Korwina-Szymanowskiego. Wraz
z Matką Wiesławą Siostry wspólnot z Jeleniej Góry, Cieplic, Nowogrodźca, Lubania przechodziły przez dawne korytarze, a nawet zeszły do piwnic na poziom „-1”. Zamierzonym celem długodystansowy Fundacji jest odbudowa i przywrócenie funkcji przynajmniej w 70% zabudowy. Siostry magdalenki od pokuty – jako spadkobierczynie duchowe wspierają te zamierzenia ofiarą i modlitwą zawierzając dzieło odbudowy jak i wszystkich zaangażowanych w jego realizację Bożej Opatrzności. Prace trwają. Efekty przeprowadzonych już działań można zobaczyć w ramach programu kontrolowanych wycieczek w sezonie ciepłym pod okiem przedstawicieli Fundacji.