pielgrzymkowy dzień skupienia

pielgrzymkowy dzień skupienia

Legnicka wspólnota Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty (s. Olga i s. Ewa) wzięła udział w pielgrzymkowym dniu skupienia pracowników Legnickiej Kurii Biskupiej. Celem pielgrzymowania była Bazylika Nawiedzenia NMP w Hejnicach, diecezja Litomierzycka w Czechach. Bazylika ta od wieków przyciąga pątników, gdyż jej skarbem jest łaskami słynąca figurka Matki Bożej, czczona jako Mater Vormosa – Matka Piękna. Na czele pielgrzymów stał bp Andrzej Siemieniewski, a głównym organizatorem wyjazdu był bp Piotr Wawrzynek. Modlitwie podczas drogi przewodniczył ks. Krzysztof Wiśniewski. On też wygłosił homilię podczas Eucharystii na temat narodzin Kościoła pod Krzyżem Chrystusa, przy udziale Maryi, Matki Kościoła. Dzień skupienia przypadał bowiem w święto NMP Matki Kościoła. Animacją muzyczną zajęła się s. Ewa. Pielgrzymi mieli okazję zwiedzić Bazylikę
i klasztor, oprowadzeni przez dyrektora placówki. Ważnym punktem był wspólny posiłek w klasztornej restauracji – okazja do radosnych rozmów
i integracji. Niespodzianką było wyjście na Kamień Pustelnika – wyniosłe wzgórze z którego roztaczał się malowniczy widok na hejnicką bazylikę otoczoną czeskimi Górami Izerskimi. Na wzgórzu tym, pielgrzymi odprawili nabożeństwo majowe. W drodze powrotnej do Legnicy był czas na modlitwę różańcową. Doroczne pielgrzymowanie pracowników Kurii jest momentem ważnym i oczekiwanym.