VIII Diecezjalny Dzień Skupienia Kobiet

VIII Diecezjalny Dzień Skupienia Kobiet

Dnia 25 maja w ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Kobiet im. Św. Rity, odbył się kolejny VIII Dzień Skupienia dla Kobiet w rekolekcyjnym „Domu Chleba” w Osłej. W spotkaniu uczestniczyło około osiemdziesiąt pań z różnych miejscowości diecezji legnickiej. Tradycyjnie gospodarz miejsca, ks. Marek Skiba powitał zebranych i w kilku zdaniach opowiedział historię „Domu Chleba”. Temat tegorocznego dnia skupienia brzmiał: „Jezus Chrystus MOC na drodze życiowej przemiany”. Głoszący konferencje o. dr Tomasz Skibiński OFM w rozważaniach odnosił się do ewangelicznych spotkań Jezusa z kobietami, które prowadziły do zmiany ich życia. W pierwszej konferencji zostało poruszone zagadnienie kryzysu. W oparciu
o ewangeliczny opis wskrzeszenia młodzieńca z Nain (Łk 7, 11-17). Wszyscy doświadczamy kryzysu w związku z trudnymi sytuacjami. Niewątpliwie są to doświadczenia bolesne. Biblijne ujęcie kryzysu pokazuje, że te przeżycia mogą stać się doświadczeniem pozytywnym, ponieważ otwierają na głębszą relację z Bogiem i odkrywają wartości, które w życiu są najważniejsze. Wyjścia z kryzysu należy oczekiwać w postawie zaufania. Bóg zawsze jest obecny i „czyni wszystko we właściwym dla nas czasie”. W drugiej konferencji kaznodzieja odniósł się do spotkania Jezusa z Martą i Marią (Łk 10, 38-42), aby ukazać między innymi, co jest powodem konfliktów w relacjach międzyludzkich. Aby żyć w zgodzie z sobą samym i z drugim człowiekiem potrzeba tylko jednego – wyboru najlepszej cząstki, jaką jest miłość i słuchanie, co zakłada również aktywność. Słuchanie Słowa Bożego i siebie nawzajem prowadzi do wyrażania miłości w uczynkach miłosierdzia. Klamrą spinającą konferencje było kazanie nawiązujące do spotkania Jezusa z jawnogrzesznicą w domu faryzeusza Szymona (Łk 7 36-50). W pierwszych zdaniach mówiący wskazał, czym jest a czym nie jest przebaczenie. Do przebaczenia potrzebna jest decyzja woli, czas i modlitwa. Bóg daje łaskę. Po co przebaczać? Ten, kto przebacza doświadcza wewnętrznego pokoju i kocha tych, którzy czekają na jego miłość. Staje się gotowy przyjść z pomocą tym, którzy go skrzywdzili, choć o tym nie zapomina. W dniu skupienia uczestniczyły również siostry magdalenki od pokuty wspólnoty lubańskiej z Matka Wiesławą. Siostry Ewa i Magdalena animowały śpiew. Siostra Iwona przedstawiła uczestniczkom życiorys Matki Marii Pauli Andrzejewskiej, która w historii zakonu magdaleńskiego spełniła ważną misję zachowania jego ciągłości. W opinii sióstr zmarła jako świątobliwa mniszka i stąd siostry starają rozpowszechniać informację
o jej heroicznym życiu. Siostry towarzyszyły paniom modlitwą, a także służyły rozmową. Spotkania kobiet każdorazowo, czy to w szerszym gronie
w domach formacyjnych diecezji legnickiej, czy w mniejszym w domach zakonnych sióstr magdalenek od pokuty w Lubaniu i Jeleniej Górze są momentem wzajemnego ubogacenia, odkrywania bogactwa powołania kobiety i wzrostu wiary.