Naprawdę przedziwne są wyroki Opatrzności Bożej !

Naprawdę przedziwne są wyroki Opatrzności Bożej !

W tym kluczu siostry magdalenki, jak każdy chrześcijanin, odczytują dzieje swego zgromadzenia, własną historię osobistą a także bieżące wydarzenia.

Nie jest bowiem dziełem przypadku, o czym przekonane są nie tylko siostry, że  już niebawem uroczyście ogłoszona zostanie patronką miasta właśnie Maria Magdalena. Wydarzenie to, jakby na życzenie, zostało poprzedzone zupełnie nieoczekiwaną okolicznością. To przecież w ubiegłym roku, kiedy Lubań zaczął bezpośrednie przygotowania do nadania patronatu przez zainicjowanie obchodów ROKU MAGDALEŃSKIEGO w mieście, z woli Ojca Świętego Franciszka, liturgiczne wspomnienie św. Marii Magdaleny zostało podniesione do rangi święta, potwierdzając niejako potrzebę szczególnego kultu tej świętej, „która jest przykładem i wzorem dla każdej kobiety [ i nie tylko] w Kościele”, jak zaznaczył Sekretarz Kongregacji Kultu Bożego  i Dyscypliny Sakramentów Abp Arthur Roche.

Miniony rok w Lubaniu obfitował w wiele inicjatyw związanych z przygotowaniem mieszkańców do tej podniosłej uroczystości. Przez dziewięć miesięcy Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski głosił w ratuszu katechezy biblijne, siostry magdalenki zorganizowały najpierw uliczną ewangelizację, potem w parafiach lubańskich przybliżały mieszkańcom sylwetkę Marii Magdaleny i opowiadały o dziełach, które podejmowały i nadal podejmują w mieście, wpisując się w jego historię  oraz przyjmowały w klasztorze młodzież i dzieci lubańskich szkół i przedszkoli. W marcu, także z inicjatywy sióstr, odbyło się Sympozjum, zwieńczone wydaniem książkowego opracowania poruszanych w nim tematów  a w szkołach odbywały się konkursy i wieczornice poświęcone przyszłej patronce. Bezpośrednim przygotowaniem do tego wielkiego dnia od strony artystycznej , będą WARSZTATY MUZYCZNE w Miejskim Domu Kultury w dniach 22-24 września, prowadzone pod kierunkiem Huberta Kowalskiego. Do udziału w nich zaproszeni są wszyscy, którzy wokalnie bądź instrumentalnie chcieliby wesprzeć to niezwykłe przedsięwzięcie, jakim będzie ORATORIUM o Marii Magdalenie.

Główne uroczystości, które na wniosek włodarzy miasta patronatem swoim objął Prezydent RP- Andrzej Duda, odbędą się 24 września w centrum Lubania. Rozpoczną się one o godz. 10.00 uroczystą sesją Rady Miasta z udziałem delegacji miast partnerskich i zaproszonych gości, następnie ok. godz. 11.00 na ul. Brackiej będzie miała miejsce inscenizacja historyczna dotycząca sprowadzenia w 1320 roku sióstr magdalenek do Lubania z pobliskiego Nowogrodźca i z kolei, w tzw. Pochodzie Magdaleńskim, wszyscy uczestnicy przejdą do Rynku, by o godz. 12.00 wziąć udział w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem J.E. Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa legnickiego, którą pod względem muzycznym ubogaci występ Chóru legnickiego pod kierownictwem Benedykta Ksiądzyny.

Uroczystość ustanowienia św. Marii Magdaleny patronką Lubania zakończy  około  godz. 14.30 w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy niezwykłe wydarzenie artystyczne, którym będzie ORATORIUM o tejże świętej, którego kompozytorem jest Hubert Kowalski- znakomity muzyk i dyrygent krakowski.

Bądźmy razem w tym szczególnym dniu! Zaproszeniem do przeżywania czekających nas wydarzeń, niech będzie piękna widokówka, autorstwa mieszkańca Lubania p. Janusza Kulczyckiego, który jest laureatem konkursu zorganizowanego przez miasto.