„ DZIEDZICTWO DUCHOWE I SPUŚCIZNA ARTYSTYCZNA SIÓSTR MAGDALENEK OD POKUTY 1217-2017”

„ DZIEDZICTWO DUCHOWE I SPUŚCIZNA ARTYSTYCZNA SIÓSTR MAGDALENEK OD POKUTY 1217-2017”

W bieżącym roku, na okoliczność  Jubileuszu 800–lecia sprowadzenia przez świętą Jadwigę Śląską sióstr magdalenek do Nowogrodźca nad Kwisą, która łączy się także z uroczystym ogłoszeniem św. Marii Magdaleny patronką miasta Lubania, gdzie siostry zapisują swą historię nieprzerwanie od 1320 roku, wydany został album pt. „ DZIEDZICTWO DUCHOWE I SPUŚCIZNA ARTYSTYCZNA SIÓSTR MAGDALENEK OD POKUTY  1217-2017”. Jego opracowania podjął się znany siostrom i  mieszkańcom Lubania historyk i publicysta krakowski – Piotr Stefaniak. Pozycja ta stanowi swoiste kompendium  niekwestionowanych zasług sióstr magdalenek w życiu Kościoła w Polsce, w rozwój kultury i sztuki oraz pielęgnowania ducha wrażliwości na potrzeby ludzkie, co we wstępie zauważył i docenił Jego Ekscelencja  Zbigniew Kiernikowski – biskup legnicki. Autor wydania prowadzi w niej czytelnika przez skrót historii sióstr magdalenek, wpisanej w takie miejscowości jak: Nowogrodziec, Szprotawa, Lubań, Nysa na terenach obecnej Polski, jak i przez Studenice w Słowenii i Seybolsdorf  w Niemczech. Całość ubogacona jest pięknymi fotografiami, pochodzącymi z zasobów Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu, prywatnych zbiorów autora, uwzględniającymi dzieła sztuki, w posiadaniu których były, czy są obecnie siostry.