Oratorium o św. Marii Magdalenie

Oratorium o św. Marii Magdalenie

Kolejną formą aktywności sióstr w przygotowanie do ogłoszenia Marii Magdaleny patronką Lubania, jest udział w warsztatach muzycznych, które przyczynią się do uświetnienia całej uroczystości galowym koncertem. Krakowski kompozytor- Hubert Kowalski- podjął się stworzenia dzieła poświęconego tej szczególnej świętej. Zapraszamy chętnych do zaangażowania się w miejskie uroczystości poprzez muzykę i śpiew. Szczegółowe informacje podane są na stronie miasta Lubania i poniżej.

 

 

Nabór na warsztaty z Hubertem Kowalskim

Miejski Dom Kultury w Lubaniu zaprasza do udziału w warsztatach wokalnych i występie przygotowywanym w ramach obchodów ustanowienia patronatu Św. Marii Magdaleny nad Lubaniem. Podczas głównych obchodów ustanowienia patronatu 24 września 2017 roku mieszkańcy Lubania i Kamenz wspólnie wykonają oratorium. Wydarzenie to podkreśli szczególną rolę świętej w życiu społecznym dawnego Lauban i obecnego Lubania. Oratorium zostanie skomponowane przez Huberta Kowalskiego i przygotowane na trzydniowych warsztatach, prowadzonych przez tego znakomitego kompozytora i dyrygenta. Udział w warsztatach stanowi wspaniałą możliwość rozwoju artystycznego i nabycia ciekawego doświadczenia w prestiżowym przedsięwzięciu. Warsztaty odbędą się w MDK w Lubaniu od 22 do 24 września.Udział w warsztatach jest bezpłatny, organizator zapewnia wyżywienie.

Program warsztatów będzie podany po kwalifikacji do grup.  Zgłoszenie udziału oznacza zadeklarowanie pełnej dostępności w czasie warsztatów:

22.09.2017 r. (piątek) – warsztaty popołudnie i wieczór
23.09.2017 r. (sobota) – warsztaty przedpołudnie i popołudnie
24.09.2017 r.(niedziela) – próba generalna i występ przedpołudnie i popołudnie

Aby wziąć udział w naborze do grupy, należy złożyć poprawnie wypełniony formularz dla kandydatów.  Formularz można pobrać:

– w formie papierowej w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu (ul. Kościuszki 4)
w Informacji Turystycznej (ul. Bracka 12) i w lubańskich parafiach
– w formie cyfrowej na stronie www.luban.pl/patronat
Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej do 11 września 2017 r.:
– wersja papierowa: sekretariat Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, ul. Kościuszki 4
– wersje elektroniczne: mdklub@wp.pl

Liczba miejsc ograniczona! Organizator po skompletowaniu zgłoszeń powiadomi o kwalifikacji do grupy mailowo. Zgłoszenia bez podanego adresu mailowego i numeru telefonu lub innych wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

Działanie zrealizowane w ramach projektu „Wspólna kultura i historia pomostem pomiędzy mieszkańcami Lubania i Kamenz”.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.