Spotkanie w Tyńcu Legnickim

Spotkanie w Tyńcu Legnickim

W ramach diecezjalnej formacji osób konsekrowanych dnia 18 maja br.  odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim (diecezja legnicka). Wśród zebranych w kościele obecne były również Siostry magdalenki od pokuty ze wspólnoty w Lubaniu i obu wspólnot w Legnicy, na czele z przełożoną generalną Matką Wiesławą. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.30  adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie o godz. 10.00 kustosz Sanktuarium ks. dr Wiesław Złotek w koncelebrze z ks. dr. Piotrem Zawadką, referentem ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,  sprawował Eucharystię w intencji sióstr zakonnych posługujących w różnych miejsca diecezji legnickiej. W kazaniu Ksiądz kustosz przybliżył zebranym historię Sanktuarium oraz w nawiązaniu do Ewangelii według św. Jana (J 14,7-14),  przypadającej na ten dzień, mówił o obecności Jezusa w naszym życiu. Przypomniał uczestnikom, że Jezus daje nam się poznać w Eucharystii; w swoim słowie; przez kapłana, który jak uczy Kościół działa w osobie Jezusa Chrystusa – in persona Christi oraz w ludzie Bożym – „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Kaznodzieja zachęcił, aby stale pogłębiać świadomość obecności Bożej w życiu.

W przygotowanie liturgii zaangażowani byli również alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zebrani w kościele oddali cześć relikwiom Męki Pańskiej, przedstawiającym atrybuty władzy królewskiej (kolec z korony cierniowej, nitka z płaszcza purpury, drzazga z Krzyża świętego), umieszczonym w relikwiarzu. Kolejnym punktem spotkania była konferencja. W wygłoszonym słowie Ksiądz kustosz zwrócił uwagę na wartości, które są ważne w relacji między ludźmi. Należą do nich: prawda, dobre słowo, wsłuchiwanie się w problem drugiego człowieka, przebaczenie, pamięć o kimś, poszanowanie godności innych. Wszystko to łączy odniesienie do Pana Boga. Siłę do życia, znoszenia codziennych trudności, budowania relacji czerpiemy z naszego odniesienia do Boga. Pomaga nam w tym modlitwa. Należy więc dbać o intensywność modlitwy, by nie doprowadzić do „wegetacji ducha”. Momentem kończącym dzień skupienia osób konsekrowanych, około godz. 12.30, było wspólne spotkanie przy kawie i herbacie. Czas na integrację oraz wymianę doświadczeń z różnorodnych posług  podejmowanych przez siostry zakonne na terenie diecezji.