Magdalenka i ministranci

Magdalenka i ministranci

W dniach od 8 do 9 października w domu rekolekcyjnym w Teuschnitz am Knock odbyły się dni skupienia dla 36 ministrantów- dziewcząt i chłopców
z trzech parafii w Bayreuth, gdzie posługują także siostry magdalenki od pokuty. Spotkaniu przewodniczył ks. dziekan Michał Gräf oraz diakon Ronald Huppmann, a pomocnikami byli: s. Marianna magdalenka od pokuty pracująca jako pastoralna na terenie miasta Bayreuth oraz starsi ministranci. Temat tych dni brzmiał: „Bohaterowie i święci”. W tym spotkaniu pierwszorzędne miejsce zajmowała modlitwa, ale nie zabrakło też czasu na integracyjne gry i zabawy, w inicjowaniu których wiodącą rolę pełniła s. Marianna. Po długim czasie obostrzeń związanych z pandemią  można było w końcu się spotkać i wzajemnie umocnić duchowo, psychicznie, ale także fizycznie. Dzieci byłe przeszczęśliwe, że mogły wspólnie spędzić cudowny czas. Ministranci szczególnie przeżyli nocną wędrówkę do kapliczki znajdującej się w środku lasu. Tam, przy zapalonych tylko świecach miało miejsce krótkie nabożeństwo, będące dziękczynieniem Bogu za wszystko to, co od Niego otrzymują. Atrakcją w czasie drogi był też popis twórczego konstruowania opowiadania o bohaterskich czynach ministrantów. Uczestnicy wykazali tu ogromne talenty. Wszyscy- prowadzący i uczestnicy wrócili do domów umocnieni i ubogaceni.