Ingres nowego biskupa

Ingres nowego biskupa

W 680. rocznicę poświęcenia katedry legnickiej dnia 20 września 2021 roku miało miejsce uroczyste wprowadzenie nowego biskupa diecezji. Udział w uroczystości wzięli: Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, Metropolita wrocławski abp Józef Kupny oraz księża biskupi z diecezji świdnickiej, zielonogórsko-gorzowskiej i wrocławskiej. Obecny był także bp Włodzimierz Juszczak, pasterz Kościoła greckokatolickiego. W uroczystości wzięli także:
bp Waldemar Pytel z Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ks. Sławomir Kondraciuk i ks. Lubomir Worchacz z Kościoła prawosławnego. Przybyli także przedstawiciele władz rządowych, parlamentarnych, wojewódzkich i lokalnych. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń kościelnych, i organizacji świeckich. Oczywiście na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć sióstr magdalenek od pokuty, które od początku istnienia diecezji wpisują się w jej historię. Z racji posługi także w domu biskupa, siostry magdalenki przygotowania do tej uroczystości podjęły wcześniej, by móc podjąć także gości bpa Andrzeja w rezydencji. W samym dniu Ingresu w  drzwiach katedry Pasterza powitał prepozyt Kapituły Katedralnej i proboszcz ks. Robert Kristman. Następnie dokument Stolicy Apostolskiej odczytał kanclerz ks. Józef Lisowski. Uroczystego przekazania pastorału i wprowadzenia na katedrę dokonali abp Salvatore Pennacchio i abp Józef Kupny. Homagium zaś złożyli przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich. Uroczystą homilię podczas Eucharystii wygłosił biskup legnicki Andrzej Siemieniewski. Po Eucharystii wszyscy zaproszeni goście spotkali się w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie składano nowemu biskupowi diecezji gratulacje i życzenia oraz spotkano się przy wspólnym obiedzie, który modlitwą rozpoczął bp Andrzej. Wszyscy życzą nowemu pasterzowi diecezji legnickiej, by Jego biskupie zawołanie „ Bóg jest miłością” aktualizowało się na co dzień w posłudze pasterskiej.