Spotkanie formacyjne

Spotkanie formacyjne

W dniach 8-9 października 2021 r. w Domu generalnym w Lubaniu odbyło się kolejne spotkanie formacyjne sióstr przełożonych Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Konferencje  wygłosił, podobnie jak podczas poprzednich spotkań, o. Sławomir Badyna – benedyktyn z Biskupowa. Tym razem temat spotkania dotyczył słuchania – słuchania Boga i bliźniego. To ważna postawa w relacjach międzyludzkich. Żeby dobrze słuchać drugiego trzeba starać się go zrozumieć, w jego konkretnej sytuacji i potrzebie życiowej. Umiejętność dobrego słuchania, wrażliwego ucha i serca, jak podkreślał o. Sławomir, powinny starać się kształtować w sobie przełożone, którym powierzone zostały w sposób szczególny inne siostry. Podczas spotkania siostry miały również czas na modlitwę oraz wymianę doświadczeń z pełnienia posługi przełożonych. Tradycją tych zebrań stała się modlitwa na cmentarzu przy grobach zmarłych sióstr magdalenek od pokuty.