Adoracyjna Miejska Droga Krzyżowa

Adoracyjna Miejska Droga Krzyżowa

Wrocławska wspólnota sióstr magdalenek od pokuty w Wielkim Poście  podjęła wspólne przejście Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej, do przejścia której trzeci raz są zaproszeni Dolnoślązacy a szczególnie mieszkańcy Wrocławia.

To jedna z wielu propozycji skupienia i zatrzymania się w okresie Wielkiego Postu. Idea tego nabożeństwa wzorowana jest na Drodze Jerozolimskiej, kościołach stacyjnych w Rzymie oraz praktykowanej już od wielu lat w Polsce Ekstremalnej  Drodze Krzyżowej. W ubiegłym roku dwie siostry już podjęły taki wysiłek i zachęciły pozostałe, by także tegoroczny Wielki Post przeżyćw podobny sposób. Projekt Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej zakłada nawiedzenie przez wiernych 14. kościołów we Wrocławiu, przy czym każdy z nich jest miejscem do rozważenia jednej stacji Drogi Krzyżowej. Początek modlitewnego szlaku wyznacza Katedra Wrocławska, w której uczestnik , a więc także i siostry, zaopatruje się w specjalnie przygotowany przez Księdza Aleksandra Radeckiego modlitewnik. Kościoły są w różnych odległościach, do niektórych trzeba dojechać, bo są np. na drugim krańcu miasta. Spotykane osoby na szlaku, które podążają tą samą Drogą Krzyżową, rozpoznają się po modlitewniku, co wywołuje często na twarzach spotykających się serdeczny uśmiech. Dla wszystkich pątników jest to głębokie oświadczenie duchowe adoracyjnej ciszy, medytacyjnego rozmyślania nad jedną ze stacji Drogi Krzyżowej. To wielkopostne postanowienie ma na celu również pomóc siostrom budować wspólnotę, w której na pierwszym miejscu jest Jezus. Siostry chcą również, by czas Wielkiego Postu pomógł im jeszcze bardziej uświadomić sobie sens Ofiary Krzyżowej Jezusa w życiu osobistym i wspólnotowym.