Kolędowanie w Domu Słowa

Kolędowanie w Domu Słowa

W Oktawie Bożego Narodzenia, 27 grudnia 2023 r., w „Domu Słowa” już po raz drugi na kolędowaniu spotkały się całe rodziny: dzieci, rodzice i dziadkowie. Na spotkanie przybył również ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski. Siostry magdalenki wspólnoty legnickiej wzięły udział w tym wydarzeniu, angażując się również w organizację spotkania. Ks. Piotr Kot powitał wszystkich zebranych, mówiąc, że na co dzień różne rzeczy nas rozdzielają, różnią, ale są takie momenty jak Święta Narodzenia Pańskiego, które łączą, kiedy zapominamy o tym co dzieli. Ks. Piotr powiedział o życzeniach otrzymanych od kard. Konrada Krajewskiego, który aktualnie przebywał w Betlejem. Życzeniami było nagranie dzwonów bijących o poranku Bożego Narodzenia w tym mieście, gdzie teraz nie jest spokojnie. „Ten fakt, że zabrzmiały dzwony, które ogłaszają Narodzenie Jezusa, a także jego Zmartwychwstanie i ogłaszają życie, to najpiękniejsze, czego możemy sobie życzyć, na całą naszą historię” – powiedział ks. Piotr.

Pierwsza część spotkania odbyła się w auli Domu Słowa. Tam uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rokitnicy zaprezentowali jasełka. Dzieci do występu przygotowała Agnieszka Brożyna. Przesłanie, które wybrzmiało w jasełkach było takie, by umieć spotykać w swym życiu Chrystusa, który jest w drugim człowieku. Druga część odbyła się w kaplicy. Śpiew i muzyka wykonana była głównie przez dzieci. Muzyków i  chórzystów przygotowały Magdalena Sapalska i Monika Kamska. Przejście z auli do kaplicy odbyło się z lampionami w ręku. Przed wejściem do kaplicy wszyscy chętnie zatrzymywali przy szopce. Na koniec odbyła się wspólna agapa. Dla sióstr magdalenek była to okazja do rozmów, poznania nowych osób i wzajemnego ubogacenia się różnorodnością darów.