Wigilijny obiad dla potrzebujących

Wigilijny obiad dla potrzebujących

To już 12 takie spotkanie wigilijne, organizowane przy parafii św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Po raz pierwszy zostało zorganizowane w roku 2011. Z uwagi na bliską obecność klasztoru Sióstr Magdalenek, siostry zawsze włączały się w to dzieło, poprzez rozmowy i bycie z zaproszonymi, pomoc w kuchni, animację muzyczną. W sobotę 23 grudnia br. zebrało się ponad 130 osób: samotni, ubodzy, starsi, bezdomni, samotne matki i rodziny z dziećmi. Wigilia to czas bardzo rodzinny, przeżywany we wspólnocie, w jedności i radości. Dlatego tak wielka troska, by taki czas mogli otrzymać także ci, którzy nie mają rodziny, bliskich, lub znajdują się w trudnej sytuacji. Gospodarzem spotkania był proboszcz parafii, ks. Bogdan Żygadło. Wszyscy bardzo się cieszyli z obecności bpa Piotra Wawrzynka. Obecni byli również przedstawiciele Straży Miejskiej.

Po wysłuchaniu Ewangelii o narodzeniu Jezusa, wszyscy połamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Był to wyjątkowy moment, gdyż z oczu wielu ludzi starszych płynęły łzy wzruszenia, radości, że mogą być razem. W przygotowanie zaangażowało się wielu ludzi dobrej woli: cukiernie: „Brystolka”, „Mrugała”, piekarnia i cukiernia w Janowicach Wielkich, restauracja „Kucie smaku”, parafianie z Czernicy i Dziwiszowa, którzy otworzyli swoje serce na prośbę swojego proboszcza ks. Tomasza Tytery, a także wiele osób ze wspólnoty parafialnej oraz parafianie z Janowic Wielkich i Radomierza z proboszczem, ks. Dominikiem Słowińskim. Ogrom pracy w przygotowanie włożyła pani Zofia Lech, Jadwiga Kantor i pani Aneta Foitzik. Obsługą kuchni i stołów zajęli się liczni wolontariusze. Było ich ponad 30. Wśród nich byli katecheci, siostry magdalenki, szafarze Eucharystii, uczniowie szkół. Duży wkład w przygotowanie tego wyjątkowego spotkania wniosła społeczność Zespołu Szkół u św. Pankracego: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Nad wszystkim czuwał ks. Bogdan Żygadło, który również animował śpiew kolęd.

Po zakończonym spotkaniu, wszyscy uczestnicy: wolontariusze i goście zostali obdarowani świątecznymi paczkami, które ufundowali: pan Tomasz Kuban, NSZZ Solidarność Regionu Jeleniogórskiego i Straż Miejska Jeleniej Góry, Uzdrowisko Świeradów.