U Matki Bożej Łaskawej

U Matki Bożej Łaskawej

Każdego roku w miesiącu maju, w którym Kościół czci Matkę Najświętszą, siostry wszystkich zgromadzeń zakonnych pracujących na terenie diecezji legnickiej, przeżywały międzyzakonny dzień skupienia zorganizowany przez Diecezjalny Referat ds. Życia Zakonnego i Stowarzyszeń  Życia Apostolskiego  działający w diecezji, w sanktuarium maryjnym w Krzeszowie. 19 maja 2018 roku również siostry magdalenki licznie zgromadziły się u Matki Bożej Łaskawej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup diecezjalny Zbigniew Kiernikowski. Następnie w sali konferencyjnej, po dobrym cieście i kawie, które przygotowały siostry benedyktynki krzeszowskie,  siostry wysłuchały konferencji księdza biskupa, w której przedstawiona została postać Matki Bożej jako pełnej darów Ducha Świętego. Po konferencji siostry benedyktynki ugościły przybyłe siostry diecezji legnickiej pysznym obiadem. Potem był jeszcze czas na osobistą modlitwę przed łaskami słynącymi obrazem Matki Bożej Krzeszowskiej.