Dzień wspólnoty osób konsekrowanych w Bolesławcu

Dzień wspólnoty osób konsekrowanych w Bolesławcu

Tym razem spotkanie odbyło się w gościnnych progach wspólnoty Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu, 21 października 2023 r., gdzie przyjechały siostry zakonne i dziewice konsekrowane ze wszystkich zakątków naszej diecezji, również ze Zgromadzenia Sióstr Magdalenek od Pokuty – z Lubania, Nowogrodźca i Legnicy. Ojciec Krzysztof Wiśniewski bardzo serdecznie przywitał wszystkie siostry wyrażając swoją radość
z obecności tak wielu sióstr! Spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu, następnie domowniczki zaprosiły zebranych na słodki poczęstunek.  W trakcie trwania agapy każda siostra miała możliwość przedstawienia się i wskazania zgromadzenia, z którego pochodzi. Dzięki temu siostry mogły zobaczyć całe bogactwo i różnorodność charyzmatów. Po agapie siostra Anna – przełożona Sióstr Adoratorek zaprosiła siostry do muzeum zakonnego, którego założycielką była śp. Siostra Magdalena, zebrała ona z pomocą innych sióstr cenne i ciekawe eksponaty związane
z życiem i działalnością Sióstr Adoratorek. Wiele rzeczy umieszczonych w muzeum siostry wykonały własnoręcznie. Zostało również
zaprezentowane okno życia, które od trzech miesięcy funkcjonuje w klasztorze sióstr.

Przed Eucharystią Ojciec Krzysztof powiedział krótką konferencję przytaczając życiorys św. Kaspra de Bufalo współzałożyciela Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. W czasie Eucharystii kaznodzieja mocno podkreślił, że nad każdą naszą ludzką ruiną, tam gdzie nie widzimy już wyjścia – jaśnieje Chrystus! Wynikało to z liturgii słowa na ten dzień przeznaczonej. Ojciec nawiązał również do orędzia Papieża Franciszka na 97 Światowy Dzień Misji „Pałające serca, stopy w drodze” (por. Łk 24, 13-35), w którym Ojciec Święty zachęca: „Zatem i my wyruszamy na nowo, oświeceni spotkaniem ze Zmartwychwstałym i ożywieni Jego Duchem. Wyruszamy z płonącymi sercami, otwartymi oczami, stopami w drodze, aby rozpalić inne serca Słowem Bożym, otworzyć inne oczy na Jezusa w Eucharystii i zaprosić wszystkich do wspólnego kroczenia drogą pokoju i zbawienia, które Bóg
w Chrystusie dał ludzkości.” Po Eucharystii siostry zaprosiły przybyłych na obiad, który był zakończeniem tego dnia wspólnoty.