Formacja ciągła

Formacja ciągła

Tak należy traktować pogłębianie ducha, doskonalenie umiejętności i nabywanie wiedzy z dziedziny życia wspólnotowego każdej osoby konsekrowanej żyjącej we wspólnocie. Szczególnie tę formację powinny na serio potraktować siostry, którym powierzono urząd przełożonej. Stąd cykliczne spotkania przełożonych Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Kolejnemu spotkaniu, które odbyło się w dniach 16, 17 kwietnia  w Lubaniu przewodniczył już tradycyjnie o. Sławomir- benedyktyn z Biskupowa. Tym razem nawiązując do perykopy ewangelicznej poruszył problem oporów, z jakimi spotykają się przełożone we wspólnotach. Ojciec uzmysłowił przełożonym, że przykład postawy Chrystusa, który spotykał się na ziemi z różnymi oporami ze strony człowieka, choć zawsze pragnął i pragnie dobra każdego z nas, powinien być siłą dla wszystkich pragnących dobra innych a spotykających się z tzw. „murem”. Siostry usłyszały też, że innym przykładem dla sprawujących władzę może być św. Józef, który jak Go nazwał Ojciec Święty, jest mistrzem drugiego planu i swoim życiem pokazuje, że w Bogu pokładać należy zawsze nadzieję, choć czasem jest to nadzieja wbrew nadziei. Większość Bożych planów realizowana jest poprzez nasze słabości i często dzięki nim, dlatego trzeba się nauczyć akceptować je u siebie i u innych. To znacznie ułatwia życie i relacje z drugim człowiekiem.