Skautki Europy

Skautki Europy

W dniach 9-11 kwietnia wspólnota Sióstr w Jeleniej Górze gościła niezwyłe kobiety, a mianowicie Skautki Europy z Wrocławia. Odbywały one swoje rekolekcje, którym przewodniczył ks. Tomasz Metelica. Był to dla Sióstr bardzo ubogacający czas. Wspólna Eucharystia, rozmowy i miłe spędzony czas. I miejmy nadzieję, że to nie było ostatnie takie spotkanie?
Zapraszamy ponownie?