Ewangelizacja Legnicy

Ewangelizacja Legnicy

Ewangelizacja Legnicy to wydarzenie, które od kilku lat wpisuje się w kalendarz diecezjalny na początku lata. „Dom Słowa”, czyli Centrum Formacji Ewangelizacyjnej, zgromadził w dniach 23-24 czerwca osoby pragnące doświadczać radości płynącej z misji – z bycia posłanymi do ludzi w Imię Jezusa. W piątek wieczorem, w wigilię uroczystości Narodzin św. Jana Chrzciciela, zawiązała się wspólnota otwarta na Słowo Posłania. Ksiądz Piotr Kot, wikariusz biskupi ds. ewangelizacji, wygłosił katechezę w odniesieniu do słów Jezusa: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął”. Biskup Piotr Wawrzynek przewodniczył Eucharystii i mówił, w nawiązaniu do zwiastowania narodzin Jana Chrzciciela Zachariaszowi, o odwadze wiary w Boże obietnice, o odwadze, którą daje Bóg głosicielom Ewangelii. Modlitwę uwielbienia animowały tego wieczoru i następnego dnia osoby ze „Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej” ze Szczecina oraz wspólnoty charyzmatycznej „Jordan” z Lubina. Do tej diakoni muzycznej dołączyła s. Ewa, magdalenka z legnickiej wspólnoty. Natomiast s. Olga, będąca w ekipie stałej „Domu Słowa”, podejmowała różne zadania organizacyjne. Oczywiście siostry były uczestniczkami całego wydarzenia. W sobotę rano wygłosił katechezę kerygmatyczną opartą o 3 rozdz. Listu św. Pawła do Filipian ks. Krzysztof Wiśniewski. Kerygmat usposobił uczestników ewangelizacji do zaufania kierownictwu i mocy Ducha Świętego. Wymowne świadectwo o działaniu tej mocy złożyła pani Edyta Jarema, lekarz pediatra z Lubania. W samo południe biskup legnicki Andrzej Siemieniewski przewodniczył Eucharystii i wskazał na przygotowania diecezji legnickiej do roku 2033, czyli do wielkiego jubileuszu 2000 lat od najważniejszych wydarzeń zbawczych. Rozpoczynająca się dekada to czas wzmożonej ewangelizacji, zaangażowania się w misję, którą 2000 lat temu zlecił nam Pan. Po wspólnym obiedzie przyszedł czas na konferencję siostry Elżbiety, salezjanki, która dzieliła się bogactwem swoich doświadczeń ewangelizacyjnych i przypomniała zasady głoszenia świadectwa oraz błędy, których trzeba unikać. Wreszcie nabożeństwo eucharystyczne rozpoczęło rozesłanie chętnych, po dwóch, w różne miejsca Legnicy. Ci, którzy pozostali w kaplicy, modlili się za posłanych. Powrót wysłanników przyniósł radość wszystkim, wraz z ich świadectwem Bożego działania. Na zakończenie tego dnia odbył się na Rynku legnickim przed katedrą koncert uwielbienia Pana, prowadzony przez zespół „Nazaret” z Lubina. Końcowego błogosławieństwa udzielili zebranym biskupi Andrzej i Piotr.