Spotkanie formacyjne dla kobiet u Sióstr w Lubaniu

Spotkanie formacyjne dla kobiet u Sióstr w Lubaniu

W Domu Generalnym Sióstr Magdalenek od Pokuty w Lubaniu zostały wznowione spotkania formacyjne dla kobiet. Pierwsze spotkanie miało miejsce 20 października, a myślą przewodnią były słowa „Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły” (Prz 31,10-31). Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, którą sprawował i homilię wygłosił ks. Patryk Zarzeczny wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Lubaniu. Po zakończonej Eucharystii uczestniczki wysłuchały konferencji wygłoszonej również przez ks. Patryka, odnoszącej się do Poematu o Dzielnej Niewieście z Księgi Przysłów. Zebranym tego dnia w lubańskim klasztorze paniom towarzyszyły Siostry Magdalenki od Pokuty wspólnoty lubańskiej. W programie spotkania był również czas na wymianę doświadczeń życia wiarą w codzienności, a całość zamykała Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa. To październikowe spotkanie rozpoczęło cykl kolejnych, comiesięcznych spotkań formacyjnych dla pań poświęconych kobietom Biblii. Przechodząc historie kobiet biblijnych Starego i Nowego Testamentu uczestniczki będą mogły pogłębić swoją wiarę, odnaleźć siebie, swoją kobiecą tożsamość według Bożego zamysłu. Tym samym szerzyć prawdziwą wizję kobiecości i odnajdywać swoje miejsce we wspólnocie Kościoła.

Świadectwo uczestniczki spotkania
„Podczas konferencji ks. Patryka były poruszane tematy dzielnych niewiast z Biblii. Były to bardzo budujące słowa dla mnie, jako kobiety, podnoszące moją wartość w moich własnych oczach. Bo choć wiadomo z Biblii, że dla Boga każda osoba ludzka ma ogromną wartość, to jednak ja często o tym zapominałam. Na podstawie Biblii Ksiądz wykazywał, że Bóg stwarzając kobietę chciał stworzyć dla mężczyzny kogoś odpowiedniego, ale to w znaczeniu, że kogoś odpowiedniego do jego godności. Wskazując przez to na ogromną wartość kobiety. Gdyż wszyscy jesteśmy na Obraz Boży stworzeni, i jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Podczas wspólnego dzielenia się naszymi doświadczeniami i tym, co dla każdej z nas jest bohaterstwem, mogłam podziwiać cudowne historie uczestniczek czuwania, a także sióstr Magdalenek – kobiet dzielnych, kobiet, które w naszych czasach odznaczają się wielkim bohaterstwem i swoją świętością i modlitwą z pomocą Bożą czynią wielkie dzieła, zmieniając duchowo rzeczywistość w której żyją. Mogłam podziwiać historie kobiet żyjących w życiu świeckim, ale które odpowiadając na wezwanie Chrystusa, wnoszą wiele dobra, zarówno dla społeczeństwa w Polsce, w naszym regionie, dla środowisk, w których żyją, ale też na Ukrainie czy w innych regionach Europy. Dziękuję Siostrom Magdalenkom za organizowanie takich spotkań, podczas których mogłam podzielić się także swoim doświadczeniem”.
Małgosia