Dzień Wspólnoty Kobiet Konsekrowanych

Dzień Wspólnoty Kobiet Konsekrowanych

Radość paschalna we wspólnocie kobiet poświęconych Bogu.

Ósmy w tym roku formacyjnym Dzień Wspólnoty Kobiet Konsekrowanych naszej diecezji miał miejsce 27 kwietnia w Domu Słowa. Przebieg spotkania ma już utrwaloną formułę, która pozwala na przeżycie duchowe, budowanie wspólnoty i wymianę doświadczeń. Najpierw jest więc godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Ponad trzydzieści kobiet poświęconych Bogu (siostry zakonne, dziewice konsekrowane, pani ze świeckiego instytutu życia konsekrowanego, pustelnica i wdowy konsekrowane) adorowało Pana w milczeniu, a następnie uwielbiało Go harmonijnym śpiewem. Było to doświadczenie duchowej jedności. Animacją muzyczną zajęła się ponownie s. Ewa (magdalenka od pokuty)
i s. Dorota (służebnica Krwi Chrystusa).

Podczas spotkania integracyjnego przy stole zostały przedstawione wspólnocie dwie siostry ze Zgromadzenia Uczennic Pana Jezusa Chrystusa
z Teksasu (USA) – s. Łucja i s. Angela. Charyzmatem sióstr jest modlitwa i ewangelizacja. Zgromadzenie powstało w ramach Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Siostry podejmują rozeznanie dotyczące ich posłannictwa w Polsce. Zostały przyjęte z wielką serdecznością. Był również czas na krótkie spotkanie z historią i charyzmatem Sióstr Bożego Serca Jezusa. Siostra Agnieszka ze wspólnoty w Cieplicach przygotowała prelekcję na temat służebnicy Bożej Gabrieli Klausa (1870-1942) – założycielki Sodalicji oraz zgromadzenia sióstr. W duchowości sodalistek i sióstr uwypukliła ślub Victima: ślub zjednoczenia z Jezusem jako Żertwą Ofiarną Miłości (Victima Caritatis) obecną w Eucharystii, upodobnienia się do Niego
i uczestnictwa w jego wielkodusznej ofierze. Siostra Agnieszka obdarowała obecnych upominkami. Były to: papierowe zwoje z cytatami matki Gabrieli, obrazki Serca Pana Jezusa otaczanego czcią w zgromadzeniu i publikacje książkowe.

Ksiądz Krzysztof Wiśniewski wygłosił konferencję o życiu z łaski Bożej, które jest życiem opartym o dar darmo dany bezwarunkowej miłości Boga. Zestawił dwie postacie z tego samego rodu: Saula króla Izraela i Saula apostoła Jezusa Chrystusa – obaj z pokolenia Beniamina. Pierwszy z nich, niedowierzał łasce Bożego wybrania i nie oparł się na Bogu, drugi z nich, czyli św. Paweł, zawierzył łasce bezgranicznie i stał się głosicielem Ewangelii. Życie konsekrowane jest z założenia manifestacją życia z łaski Chrystusa. Wątek ten powrócił jeszcze w homilii podczas Eucharystii sprawowanej w samo południe. Ks. Krzysztof objaśniając Słowo Boże ukazał obraz łaski spływającej kaskadowo poprzez wybrane naczynia. Łaska pochodząca od Boga Ojca całkowicie wypełnia Syna i z Niego spływa na wybranych, którzy nią napełnieni, przekazują ją dalej. Fakt, że naczynia są spękane, nieszczelne i podziurawione sprawia, że tym bardziej tryskają łaską, która je stale napełnia. W tym obrazie istotny jest stały dostęp do źródła, a nie łatanie dziur. Po Mszy świętej większość osób pozostała jeszcze na obiedzie i kontynuowała radość ze wspólnoty.

Kolejne spotkanie (1 czerwca br.) zaplanowane jest jako diecezjalna pielgrzymka kobiet konsekrowanych do Grodowca – Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei.