Dzień skupienia w Lubinie

Dzień skupienia w Lubinie

W sobotę 14 grudnia br. siostry zakonne i osoby konsekrowane posługujące w diecezji legnickiej spotkały się na dniu skupienia w ramach między zakonnej formacji. Miejscem spotkania była parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie. Rozpoczęło się ono o godz. 9.30 adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie ks. Piotr Zawadka, proboszcz parafii i ks. Paweł Wołczański, odpowiedzialny za diecezjalny Referat ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, sprawowali Eucharystię w intencji osób konsekrowanych i o nowe powołania do zgromadzeń zakonnych posługujących w diecezji. Homilię wygłosił ks. Piotr. W nawiązaniu do Ewangelii według św. Mateusza rozdz. 17, wersety 10-13, przeznaczonej na ten dzień powiedział, że każdy z nas podobnie jak uczniowie kiedy schodzi z góry niepokoi się wieloma pytaniami. Kaznodzieja „górą” określił udział chrześcijan w Eucharystii, słuchanie i rozważanie słowa Bożego. Kiedy trwamy na modlitwie słuchamy Jezusa, napełniamy się Jego obecnością. Przychodzi moment zejścia i przełożenia nauki Jezusa na codzienność. Wtedy pojawiają się pytania. W jaki sposób mówić, aby inni zrozumieli. Jak zobaczyć, że Bóg posyła nam proroków, którymi się posługuje. Jednocząc się z Jezusem, ogłaszamy Boże królestwo i naszą postawą potwierdzamy w świecie Jego moc. Po przerwie Siostry spotkały się w sali domu parafialnego, gdzie wysłuchały konferencji wygłoszonej również przez ks. Zawadkę na temat znaczenia  adoracji w życiu osób powołanych.  Uczestniczki usłyszały między innymi, że trwanie przed Najświętszym Sakramentem jest źródłem świętości. Dla współczesnego świata osoby konsekrowane adorujące Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie stają się świadectwem umiłowania Boga, a trwanie na modlitwie pozwala dochować wierności raz dokonanemu wyborowi. Wiara i miłość Eucharystii nie mogą pozwolić, by Chrystus w tabernakulum pozostał w samotności. Spotkanie  zakończyło się wspólnym posiłkiem około 12.15. Wśród zebranych sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Elżbietanek, Salezjanek, Klarysek i jednej świeckiej osoby konsekrowanej obecne były Siostry magdalenki od pokuty. Uczestniczki oprócz trwania na modlitwie, wysłuchania konferencji miały możliwość podzielenia się między sobą doświadczeniem posługi w różnych miejscach diecezji legnickiej. Takie spotkania pozwalają Siostrom bardziej poznać różne rodziny zakonne, ich codzienność i misję we wspólnocie Kościoła.