W dawnym szprotawskim klasztorze

W dawnym szprotawskim klasztorze

Dnia 3 grudnia br. odbyło się spotkanie w Centrum Aktywności Społecznej w Szprotawie – dawnym budynku klasztoru magdalenek od pokuty. Podczas tego zgromadzenia miała miejsce promocja publikacji „Magdalenki od pokuty w Szprotawie. Historia Zakonu i klasztoru” autorstwa Wandy Wilanowskiej. Na zaproszenie autorki wzięły w nim udział Siostry magdalenki od pokuty ze wspólnoty lubańskiej i jeleniogórskiej na czele z Matką Wiesławą. Dla Sióstr było to ważne wydarzenie historyczne z uwagi na to, że mniszki Zakonu św. Marii Magdaleny od Pokuty były obecne w Szprotawie. Do tej miejscowości magdalenki zostały relokowane w 1314 r.  z klasztoru w Bytomiu Odrzańskim. Dwadzieścia lat później decyzją ówczesnego bpa Nankera klasztorowi szprotawskiemu zostały przekazane prawa patronackie nad kościołem, jak również przejście parafialnego uposażenia pod klasztorną administrację. Klasztor z biegiem czasu bardzo się wzbogacił, dzięki czemu zyskał również rozbudowywaną dzięki inwestycjom mniszek szprotawską świątynię, która pozyskała szereg kościołów filialnych. Klasztor szprotawskich magdalenek przestał istnieć dopiero w roku 1810, kiedy to uległ sekularyzacji. Współcześnie kościół pw. Wniebowzięcia NMP w przeważającej części odrestaurowano, dzięki czemu odzyskuje swój pierwotny wygląd. Zaproszone na prezentację publikacji magdalenki od pokuty miały możliwość podziwiać jego piękno podczas oprowadzenia po świątyni przez Karola Błaszczyka, konserwatora. Następnie o godz. 17.00 uczestniczyły w centralnej części spotkania w sali konferencyjnej szprotawskiego Centrum Aktywności Społecznej. Słowo wstępne wygłosił Maciej Siwicki autor posłowia do publikacji o magdalenkach. Następnie Karol Błaszczyk przedstawił prezentację multimedialną o ówczesnych mniszkach. Z kolei Wanda Wilanowska powiedziała kilka słów o swoim opracowaniu. Po wystąpieniu autorki s. M. Iwona przedstawiła referat na temat współczesnej działalności apostolskiej magdalenek od pokuty. Przed zakończeniem spotkania Siostry, przy akompaniamencie gitary zaśpiewały dwie piosenki nawiązujące do ich patronki św. Marii Magdaleny i miłości Serca Jezusowego. Każdy z uczestników otrzymał egzemplarz prezentowanej publikacji. Podczas autorskiego wieczoru w odremontowanym, dawnym klasztorze magdalenek obecni byli również przedstawiciele władz miejskich oraz mieszkańcy Szprotawy. Uczestnicy mieli możliwość wymiany myśli i wrażeń podczas poczęstunku, który wieńczył spotkanie. Dopełnieniem udziału w tym wydarzeniu była możliwość zwiedzenia piwnicznych pomieszczeń w dawnym klasztorze, które na Siostrach wywarły duże wrażenie.