Hej kolęda, kolęda….

Hej kolęda, kolęda….

W sobotnie przed południe 28 grudnia br. w jeleniogórskim klasztorze magdalenek od pokuty spotkały się Siostry wspólnot z Lubania, Nowogrodźca i Jeleniej Góry, by wspólnie kolędować. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy zakonnej, gdzie Siostry odmówiły wspólnie brewiarzową Modlitwę w ciągu dnia i Koronkę
do Miłosierdzia Bożego. Następnie, podczas obiadu rozpoczęły śpiewy kolęd i pastorałek. Rozbrzmiewały słowa kolęd tradycyjnych takich jak Wśród nocnej ciszy, Bóg się rodzi, czy Cicha noc jak również pastorałek. Śpiewom towarzyszyła gra na instrumentach: gitarze, ukulele, skrzypcach. Przez  wspólny śpiew Siostry budowały poczucie jedności i przynależności do wspólnoty. Posługując w różnych miejscach diecezji legnickiej nie często mają one możliwość spotkania w tak licznej grupie, by dzielić się radością i pokojem, których źródłem jest wiara oraz charyzmat magdaleński jakim każda z Sióstr została obdarzona. Wspólne kolędowanie było też okazją wymiany talentów.  Osoby zakonne realizują swoje powołanie „żyjąc nie we wspólnocie, ani dla wspólnoty, lecz ze wspólnotą”. Dzielona we wspólnocie radość staje się podwójną radością i tak z pewnością było podczas siostrzanego kolędowania.