Diecezjalny Dzień Wspólnoty Kobiet Konsekrowanych

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Kobiet Konsekrowanych

Wielkopostne spotkanie zrodziło radość i zadumę.
Siódmy raz w tym roku formacyjnym odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty dla wszystkich form życia konsekrowanego w diecezji legnickiej.
2 marca 2024 r. czterdzieści pięć niewiast złączonych z Jezusem publicznymi ślubami spotkało się w legnickim Domu Słowa (Centrum Formacji Ewangelizacyjnej). Była też nowa kandydatka do stanu dziewic konsekrowanych. Spotkaniu przewodził ks. Krzysztof Wiśniewski, a istotny wkład
w muzyczną i liturgiczną animację adoracji i Eucharystii wniosły siostry magdalenki. Po godzinnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem siostry (tym określeniem obejmujemy także indywidualne formy życia konsekrowanego: pustelnice, dziewice i wdowy) przeżywały czas spotkania przy stole. Ks. Krzysztof przygotował dla wszystkich proste pytania, inspirujące do rozmowy, służące wzajemnemu poznawaniu się. Integrowanie się i jedność środowiska osób żyjących radami ewangelicznymi jest ważnym znakiem dla całego Kościoła. Podczas spotkania w refektarzu siostra Janina Samolewicz SJE zrobiła jubileuszową prezentację Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, założonego przed 100 laty w Wilnie przez błogosławionego biskupa Jerzego Matulewicza. Na terenie diecezji legnickiej siostry od ponad pół wieku posługują w Sobieszowie. Każdy uczestnik spotkania mógł oddać cześć relikwiom Założyciela i prosić o jego orędownictwo. Każdy też otrzymał jubileuszową pamiątkę.
Konferencja ks. Krzysztofa dotyczyła chrzcielnego charakteru Wielkiego Postu, będącego drogą do odnowy chrześcijańskiej tożsamości
i konsekracji. Natomiast w eucharystycznej homilii do proroctwa Micheasza i do Łukaszowej Ewangelii o Miłosiernym Ojcu ks. Krzysztof wskazał na długi proces ponownego rodzenia się dzieci Bożych. Mówił, że proces ten podzielony jest na okresy, jak w katechumenacie przygotowującym dorosłych do chrztu. Przy czym najwięcej czasu domaga się dochodzenie do prawdy o sobie jako biednym grzeszniku. Bronimy się przed tym, dlatego osądzamy innych, zanim wyzwoli nas prawda o naszej grzeszności. Gdy już uznajemy naszą grzeszność, sprawy toczą się bardzo szybko. Bóg nie zwleka z przebaczeniem i pojednaniem. Syn wstępuje do domu Ojca. Po Eucharystii był jeszcze wspólny obiad i czas na umacnianie siostrzanych więzi.
Następny Dzień Wspólnoty zaplanowany jest w Domu Słowa na 27 kwietnia. Natomiast na 1 czerwca br. przygotowywania jest pielgrzymka do maryjnego sanktuarium w Grodowcu.