Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

Tegoroczny Dzień Kobiet, 8 marca 2024 r., był okazją do pięknych duchowych doświadczeń. Tego dnia na zaproszenie Duszpasterstwa Kobiet Diecezji Legnickiej i Wspólnoty Kobiet św. Rodziny, zgromadziło się w Domu Słowa ponad 100 Pań na wspólnym świętowaniu. Licznie obecne były też Siostry Magdalenki od Pokuty, które również prowadzą duszpasterstwo kobiet w swoich wspólnotach w Lubaniu i Jeleniej Górze. W imieniu organizatorów powitała zgromadzonych s. Ewa, magdalenka i p. Ewa z Lubina. Był to czas świętowania łaskawości Boga, uwielbienia Go za dar bycia kobietą. Życie Boga to życie w relacjach, to miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest miłość stwórcza, kreatywna. Bóg daje kobietom szczególny udział w Jego życiu i miłości. Kobiety posiadają ogromny potencjał i uzdolnienie do relacji. Są bardzo kreatywne. Potrafią wytrwale troszczyć się
o wspólne życie i pielęgnować miłość.

Pierwszym punktem spotkania było nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przewodniczył mu o. Józef Szańca OFMConv, a rozważania przygotował na tę okoliczność ks. Krzysztof Wiśniewski. Tematyka rozważań dotykała troski o życie poczęte i dzieła duchowej adopcji. Dlatego świadectwo o tym złożyły Zosia i Hania z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Legnicy. Ojciec Józef wygłosił konferencję duchową nt. godności kobiety, w oparciu o List apostolski „Mulieris Dignitatem” św. Jana Pawła II. Równie ważnym momentem spotkania była agapa, czyli okazja do serdecznych rozmów
i poznawania się przy kawie i ciastku. Wielką radością była obecność biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię, w której posłużył się obrazem okrętu na opisanie naszych emocji, które podobnie jak okręt, potrzebują sternika, gdyż dobrze ukierunkowane są siłą ku dobru, zaś źle ukierunkowane prowadzą do katastrofy. Eucharystię koncelebrował ks. Tomasz Kołodziej. Na zakończenie bp Andrzej obdarował wszystkie panie koszem cukierków. Końcowym punktem była adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona modlitwą Apelu Jasnogórskiego. Każda z pań otrzymała jako prezent książkę p. Wandy Półtawskiej pt. „By rodzina była Bogiem silna” – na kanwie „Listu do rodzin” Ojca Świętego Jana Pawła II.