Bamberg – ingres nowego arcybiskupa

Bamberg – ingres nowego arcybiskupa

W sobotę dnia 2 marca w Archikatedrze pw. św. Piotra i św. Jerzego w Bambergu (Niemcy) odbył się ingres nowego arcybiskupa Herwiga Gӧssla.
O godz. 10.30 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył abp Gӧssl w koncelebrze z licznie zebranymi biskupami i prezbiterami Archidiecezji Bamberg. Uroczystość rozpoczęła się od odczytania przez nuncjusza apostolskiego Nikola Eterovič dokumentu Ojca Świętego Franciszka z dnia 9 grudnia 2023 roku o nominacji, a emerytowany abp Bambergu Ludwig Schick wręczył pastorał, symbol władzy pasterskiej. Następnie przedstawiciele Rady Kapłańskiej i Rady Diecezjalnej wyrazili swoją lojalność wobec nowego arcybiskupa w imieniu duchowieństwa i wiernych.
Na uroczystości obecnych było około 1200 gości, urzędnicy państwowi reprezentowani przez premiera Bawarii Markusa Sӧder oraz ministra spraw wewnętrznych Bawarii Joachima Herrmanna, licznie przybyli wierni z archidiecezji Bamberg, przedstawiciele kościołów siostrzanych. W uroczystości uczestniczyła Matka Wiesława, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Magdalenek od Pokuty wraz z wikarią generalną s. Iwoną oraz
s. Marianną, która posługuje w parafii pw. św. Benedykta w Bayreuth. O muzykę podczas uroczystości zadbał m.in. chór katedralny.
W swoim pierwszym kazaniu abp Gӧssl zapowiedział, że swoją misję pasterską widzi  trosce o większą komunię z Bogiem, a co za tym idzie większą komunię między ludźmi. Wobec trudnej obecnie sytuacji Kościoła abp Gӧssl wyraził przekonanie, że Pan jest zawsze z nami, jeśli zwrócimy się do Niego zyskamy odwagę, nawet wśród szalejących wokół burz. Po zakończonej Eucharystii można było złożyć gratulacje i wyrazić życzenia.