,,Życie w pełni ….”

,,Życie w pełni ….”

,,Życie w pełni tylko z Bogiem” pod takim hasłem odbyły się
18-19 września br. Dni Skupienia dla dziewcząt w Jeleniej Górze. Codziennym spotkaniom towarzyszyło Słowo Boże, adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa z siostrami Liturgią Godzin. Była także okazja do refleksji nad usłyszanym Słowem podążając górskim szlakiem, a potem pokrzepienie sił słodkimi pancakami z owocami i lodami – pycha?. Zwieńczeniem tych dni stała się myśl: ,, jeżeli chcesz żyć w pełni, to zaproś do swojego życia Pana Boga i poczekaj na efekty!”