W oczekiwaniu

W oczekiwaniu

Od 2015 roku prowadzone są prace konserwatorskie przy figurze św. Jadwigi Śląskiej, którą ufundowały lubańskie magdalenki w latach 60-tych dwudziestego stulecia i która miała swoje miejsce w przyklasztornych ogrodach przy ul. Rybackiej w Lubaniu. Szczególną wartość historyczną cennego dla magdalenek zabytku podkreśla jego unikatowa technika wykonania Jest to bowiem ceramiczny odlew wykonany w nieistniejących już w Lubaniu zakładach Laubaner Thonwerke. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń, dzieło renowacji figury powierzono panu mgr. Bohdanowi Jackiewiczowi, który w październiku tego roku zobowiązał się do ukończenia prac przy figurze. 25 września Matka Wiesława wraz z s. Iwoną pojechały do Borowic, gdzie pracuje pan konserwator, by ocenić na jakim etapie są prace wykończeniowe przy figurze. Ustalono, że montaż figury na klasztornym dziedzińcu przy ul. Wrocławskiej będzie miał miejsce 13 października 2020 roku. Siostry czekają na to wydarzenie z niecierpliwością i nieukrywaną ciekawością.