Zawód : Prymas Polski

Zawód : Prymas Polski

24 lutego w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odbył się pierwszy z czterech zaplanowanych wykładów otwartych przybliżających życie i dzieło kard. Stefana Wyszyńskiego. – Poprzez te wykłady oraz projekcje filmów, które będą odbywały się po nich, chcemy przygotować się do uroczystości beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, która odbędzie się 7 czerwca w Warszawie – powiedział rektor WSD ks. Piotr Kot na rozpoczęcie spotkania. – Jest to ważna inicjatywa, zwłaszcza ze względu na młodsze pokolenie, dla którego postać Prymasa znana jest jedynie z kart historii. Chcemy pokazać niezwykłość tej postaci, której życie i dzieło oraz droga na ołtarze dokonywały się w trudnych, powojennych warunkach – dodał ks. Rektor. Słowo wprowadzenia skierował także biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski przypominając najważniejsze wymiary posługi pasterskiej kardynała Wyszyńskiego.
Pierwszy wykład pt. „Prymas Tysiąclecia a sprawa Ziem Zachodnich – w służbie jednania” wygłosiła prof. dr hab. Kazimiera Jaworska z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Po wykładzie odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Zawód: Prymas Polski”.Grono przybyłych na spotkanie słuchaczy ubogaciły siostry zakonne: siostry klaryski i siostry magdalenki od pokuty.