Nie tylko fasada…

Nie tylko fasada…

Siostry magdalenki od pokuty trwają w oczekiwaniu na jedyny w swoim rodzaju Jubileusz 700-lecia istnienia klasztoru w Lubaniu, który stanowi Dom Generalny i Dom Formacyjny Zgromadzenia. 8 stycznia br. minęła historyczna rocznica aktu fundacyjnego lubańskiego klasztoru Zakonu św. Marii Magdaleny od Pokuty wydanego w 1320 roku przez Księcia Henryka I Jaworskiego. Uroczyste obchody będą jednak celebrowane w dniach od 19 do 21 czerwca. Do tak szczególnej uroczystości trzeba się właściwie przygotować nie tylko zewnętrznie, np. przygotowując różne upominki dla zaproszonych gości czy remontując elewację budynku lubańskiego klasztoru, ale przede wszystkim duchowo. Siostry codziennie we wspólnotach modlą się za wstawiennictwem Matki Marii Pauli Andrzejewskiej o owocne przygotowanie i przeżycie tego Jubileuszu. Ważnym i szczególnym elementem były również rekolekcje zakonne, które odbyły się w dwóch turach: od 10 do 15 lutego i od 18 do 23 lutego br. w Lubaniu. Poprowadził je rektor seminarium legnickiego ks. Piotr Kot opierając się na Księdze Rut. W nauczaniu podkreślał m. in., że nie ma większej mocy nad moc Boga. Mieć wiarę jak biblijna Rut, aby być świadkiem cierpień Boga – Chrystusa i Jego chwały – to zadanie Kościoła, całego Zgromadzenia i każdej siostry magdalenki od pokuty. Wreszcie jest to zasada bycia Kościoła i każdej wspólnoty w jego wnętrzu.