X Marsz dla Życia i Rodziny

X Marsz dla Życia i Rodziny

“Polska rodziną silna” – pod takim hasłem 9 czerwca ulicami Legnicy przeszedł już po raz 10. Marsz dla Życia i Rodziny, w którym uczestniczyły także siostry magdalenki pracujące w tym mieście. Poprzedziła go sesja naukowa pt. „Encyklika  Humanae Vitae po 50. latach”, o moralnych zasadach przekazywania życia ludzkiego, które w niej zawarł bł. Papież Paweł VI. Sesję rozpoczął bp legnicki Zbigniew Kiernikowski wykładem biblijnym zatytułowanym „ Integralna wizja człowieka”, następnie marianin z Lichenia, ks. prof. dr hab. Piotr Kieniewicz przedłożył temat: „ Miłość małżeńska i odpowiedzialne rodzicielstwo u podstaw doktrynalnych zasad Humanae Vitae”. Kolejnymi prelegentami byli : dr Michał Giertycz z Warszawy z tematem „ Antropologiczny wymiar dyskusji o Humanae Vitae” oraz dr inż. Jacek Pulikowski z Poznania „ Nierozerwalność jedności od rodzicielstwa okrutny zakaz, czy profetyczna troska”. Ze wszystkich tych wywodów wynikała ciągła aktualność tego ważkiego dla życia chrześcijan dokumentu. Siostry zaangażowane w duszpasterstwo kobiet mogły ugruntować w czasie sesji swą wiedzę z zakresu teologii moralnej, by służyć nią kobietom, z którymi się spotykają. Kolejnym punktem była Msza św. odprawiona pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Po wspólnej modlitwie z kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski Marsz wyruszył do sanktuarium św. Jacka, miejsca Wydarzenia Eucharystycznego. W drzwiach świątyni pielgrzymów powitał proboszcz ks. Andrzej Ziombra, który wygłosił  krótką katechezę dotyczącą Cudu Eucharystycznego. Kolejnym punktem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spotkanie zakończyło się wspólną agapą.