Wszystkie drogi do Częstochowy….

Wszystkie drogi do Częstochowy….

Dnia 28 września s. Bogusława i s. Dorota wyruszyły na Pielgrzymkę do Mariabuchen, miejscowości zwanej na terenie Niemiec Polską Częstochową. Była to pielgrzymka zorganizowana przez  polską misję  Katolicką. Siostry dołączyły do polskiej grupy prowadzonej przez Ojców Klarnetów we Frankfurcie nad Menem. Wspólne  pielgrzymowanie  miało dwa etapy: przez  ok. 100 km podróż autokarem i przyłączenie się do następnych grup zorganizowanych przez Diecezję Würzburg, a następnie przez ok. 20 km pieszo szlakiem  pielgrzymkowym do Naszej Matki. Był to piękny  czas skupienia i bycia dla drugiego człowieka. Podczas pielgrzymowania nie zabrakło  wspólnej modlitwy i śpiewów. Siostry Magdalenki od Pokuty miały także  swoje zadanie: zaświadczyć  o przynależności  do Chrystusa. Siostra Dorota pięknie  opowiedziała o Zgromadzeniu. Siostry służyły młodym i starszym ludziom w rozmowach. Dobrym słowem, uśmiechem i radością dzieliły się doświadczeniem życia w bliskości z Bogiem. Ważnym  punktem pielgrzymki było wzbudzenie intencji. Siostry swój trud pielgrzymowania  podjęły w intencjach Zgromadzenia, z prośbą  o powołania i o wytrwanie dla powołanych. O godz. 16.30 pielgrzymi dotarli  do Polskiej Częstochowy, gdzie przywitani zostali przez polskich Ojców Franciszkanów i naprawdę poczuli  się jak w Polsce. Po przywitaniu odbyła się  Eucharystia, odprawiona we wszystkich intencjach niesionych przez pielgrzymów do Tronu Matki. Na koniec Mszy Św. każdy mógł  ucałować relikwie św. Ojca Maksymiliana Kolbe. Była to wielka łaska. Po zakończeniu świętych obrzędów  autokar wyruszył w drogę powrotną. Wspólne  pielgrzymowanie zakończyło się w atmosferze  radosnego i pełnego uwielbienia śpiewu. Szczególnie  jedna z pieśni podbiła serce nie jednego pielgrzyma. „O cuda, cuda  niepojęte…”.