24h dla Pana

24h dla Pana

Noc z 27 na 28 września czyli z piątku na sobotę była szczególnym czasem trwania młodzieży przed  Najświętszym Sakramentem podczas Młodzieżowych 24h dla Pana, które miało miejsce w Domu Rekolekcyjnym w Legnicy.
Tematem przewodnim spotkania było hasło „Początek” w nawiązaniu do księgi Rodzaju. Po Eucharystii nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz wspólnotowe uwielbienie wraz z modlitwą wstawienniczą prowadzoną przez ks. Jakuba Sikorskiego i dk. Artura Jaguszczaka.
Sobotni dzień wypełniony był radosnym byciem razem, słuchaniem konferencji, pracą w grupach i okazją do spotkania z Panem na modlitwie i adoracji. Uczestnicy wysłuchali dwóch konferencji. Pierwszą poprowadził ks. Robert Bielawski. Na podstawienie dwóch pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju ukazał jakimi byliśmy na początku jako ludzie i jacy tak na prawdę jesteśmy w głębi swego serca poranionego przez grzech. Drugą konferencję wygłosiła s. Elżbieta ze Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Dając świadectwo swojego życia ukazała dlaczego warto wracać do tego co było na początku i jak koniec staje się początkiem nowych rzeczy i decyzji.