Wokół Bożego słowa

Wokół Bożego słowa

Siostry magdalenki od pokuty wspólnoty w Lubaniu dnia 19 lutego br. uczestniczyły w spotkaniu formacyjnym – Celebracji słowa Bożego, które prowadził bp legnicki Zbigniew Kiernikowski. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie. We wprowadzeniu do słuchania słowa Bożego Biskup wyjaśnił, że „stała formacja chrześcijanina  dokonuje się między innymi przez słuchanie słowa Bożego. Naturalnym środowiskiem słuchania jest wspólnota. Nie wyklucza to oczywiście indywidualnych form słuchania (czytania) słowa Bożego. Niemniej zawsze potrzebne jest odniesienie do wspólnoty, gdyż każdy odbiór słowa Bożego ze swej natury prowadzi do urzeczywistnienia Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół. Z drugiej strony, słuchanie słowa Bożego we wspólnocie domaga się osobistej reakcji słuchającego w formie przyjęcia go do swego życia oraz dania odpowiedzi, tak by to słowo mogło stawać się ziarnem, które wpadłszy w ziemię, wyda odpowiedni plon. Uprzywilejowanym miejscem i czasem oddziaływania słowa Bożego na człowieka jest liturgia jako czynność Kościoła, który w posłuszeństwie Duchowi Świętemu gromadzi się, by w swoich członkach przeżywać egzystencjalną relację z Głową, czyli z Chrystusem, i umacniać w sobie świadomość przynależności do Ciała. Wymowne jest więc gromadzenie się wspólnoty kościelnej w celu słuchania słowa Bożego pod przewodnictwem widzialnej głowy czy pasterza, zwłaszcza pod przewodnictwem biskupa jako głowy lokalnego Kościoła”. Na spotkaniu obecne były również osoby świeckie i duchowieństwo dekanatu Lubań, w którym bp Kiernikowski rozpoczął wizytację kanoniczną. Zebrani wsłuchiwali się we fragmenty ksiąg Nowego Testamentu tj. Dziejów Apostolskich rozdział 2, werset 1 nn, Listu św. Pawła do Kolosan rozdz. 1, werset 3nn jak również Ewangelii wg św. Marka 10,35-40.

Po rozważeniu treści była możliwość wypowiedzenia słów modlitwy podziękowania lub prośby w nawiązaniu do usłyszanych tekstów. Spotkanie zakończyło się pasterskim błogosławieństwem. Dla uczestników został przygotowany poczęstunek, podczas którego, już po oficjalnym zakończeniu celebracji słowa Bożego, można było podzielić się refleksją lub wymieć doświadczeniem życia wiary w codzienności.