Dzień wspólnoty

Dzień wspólnoty

Corocznie odprawiane rekolekcje w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu, gromadzą zawsze liczne grono sióstr. Jak co roku, poprzedzone są one siostrzanym dniem wspólnoty, który pozwala wymienić między siostrami pracującymi na co dzień w różnych domach, doświadczenia, przeżycia z konkretnych placówek Zgromadzenia, ale też jest  okazją, by uczcić w szerszej wspólnocie różne siostrzane jubileusze. W tym roku 3 lutego siostry odwiedziły także Muzeum Regionalne w Lubaniu, gdzie dyrektor – p. dr Łukasz Tekieli zaprezentował siostrom wiele cennych eksponatów związanych ściśle z historią miasta oraz klasztoru magdalenek, które od 1320 roku wpisują się w życie Lubania. W swoim przedłożeniu, wygłoszonym na wstepie spotkania, docenił ogromna role magdalenek od pokuty w rozwoju przede wszystkim duchowym, ale też gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturalnym miasta.