Witajcie w domu – 800 lat magdalenek w Nowogrodźcu

Witajcie w domu – 800 lat magdalenek w Nowogrodźcu

 


W obchodzony obecnie w Archidiecezji Wrocławskiej ROK JADWIŻAŃSKI, pięknie wpisała się Uroczystość 800-lecia sprowadzenia przez Jadwigę Śląską Pokutniczek św. Marii Magdaleny do  Nowogrodźca nad Kwisą z odległej Marsylii. Świętowanie Jubileuszu rozpoczęto  w sobotę 10 czerwca Sympozjum poświęconym sylwetce fundatorki pierwszego klasztoru Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty na naszych ziemiach- św. Jadwidze Śląskiej.  Prelegenci: dr Piotr Stefaniak z Krakowa i ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk z Legnicy, przybliżyli obecnym licznie siostrom magdalenkom i mieszkańcom miasta Nowogrodziec sylwetkę tej wybitnej na owe czasy kobiety. Z przedstawionych faktów ukazano Jadwigę nie tylko jako spadkobierczynię wybitnych cech znamienitego rodu Andechs, z którego wywodzi się wielu władców i świętych Kościoła, ale także jako niewiastę niebywale wykształconą, mądrą i bogobojną, wprowadzającą na ziemie, którymi po zaślubinach z Henrykiem Pobożnym władała, wiele nowatorskich pomysłów. Uzupełnieniem wrażeń intelektualnych tego wieczoru stała się uczta duchowa w postaci koncertu zespołu muzyki sakralnej LUMEN z Poznania, który wykonał „Oratorium o Bożym Miłosierdziu”.

Niedziela 11 czerwca była dniem głównych obchodów tego nietuzinkowego JUBILEUSZU. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ks. bp Zbigniew Kiernikowski- biskup legnicki. W słowie skierowanym do licznie zgromadzonych,  pasterz diecezji nawiązując do Słowa Bożego , które podaje Kościół na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, wyjaśniał co znaczy być stworzonym na obraz i podobieństwo Boga Trójjedynego, a mianowicie fakt stworzenia człowieka do relacji z drugim. Najważniejsze w życiu jest, byśmy nie żyli dla siebie, ale dla innych. Człowiek już w raju przez grzech zaprzeczył temu pomysłowi, jaki miał na człowieka Bóg, ale to i tak Bogu nie przeszkodziło kochać swe stworzenie i Synu- Jezusie Chrystusie, którego posyła na ziemię, przedstawić „plan naprawczy”. W tę logikę naprawy, jak stwierdził kaznodzieja, wpisuje się misja Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty, które od ośmiu wieków zgodnie ze swym charyzmatem pokutują i wynagradzają za każdy grzech. Po odśpiewanym Te Deum,, w bocznym ołtarzu kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, poświęcona została tablica upamiętniająca fakt sprowadzenia przed laty magdalenek do tego miasta. Przed wyjściem z kościoła pięknym gestem wręczenia białej róży każdej z obecnych na uroczystościach sióstr magdalenek, miejscowa młodzież nawiązała do  faktu sprzed wieków, sprowadzenia „białych pokutnic”- jak zwano wtedy magdalenki-  przez świętą Jadwigę Śląską.

Kolejnym punktem obchodów tego Jubileuszu była wspólna agapa w rynku miasta. Rozpoczęła się ona pokazem musztry Gwardii Matki Bożej Miłosierdzia z Jeleniej Góry, następnie na scenie plenerowej siostry magdalenki przedstawiły tańce ewangelizacyjne, a potem dzieci i młodzież szkół i przedszkola w Nowogrodźcu pod opieką swych wychowawców kolejno prezentowały przygotowany program, na który składały się średniowieczne tańce i współczesne śpiewy nawiązujące do uroczystości. W sercach sióstr i mieszkańców wciąż brzmią nuty dziękczynne Opatrzności Bożej, która pozwoliła przeżyć w doniosłej, a jednocześnie bardzo ciepłej i przyjaznej atmosferze tę piękną uroczystość. Słowa  szczególnego podziękowania siostry magdalenki kierują w stronę p. Burmistrza Roberta Relicha wraz z Radą Miasta i księdza proboszcza Krzysztofa Słabickiego, którzy w ciągu trzech lat przygotowań do Jubileuszu dołożyli tylu starań, by przyjął on taki właśnie kształt, jaki stał się ich udziałem. Szczególnie mocno siostrom zapadły słowa wypowiedziane ze sceny: „ Siostry witajcie w domu…”