Ważny dzień w moim życiu… przyjęcie do nowicjatu.

Ważny dzień w moim życiu… przyjęcie do nowicjatu.

„Ważny dzień w moim życiu”- tak o dniu obłóczyn, czyli przyjęciu stroju zakonnego i rozpoczęciu czasu ścisłej formacji w Zgromadzeniu Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty wyraziła się Elżbieta, która 15 października 2016 r., czyli w dzień wspomnienia św. Teresy z Avila, podczas wieczornej Liturgii Słowa odprawianej w kaplicy Domu Generalnego Zgromadzenia w Lubaniu.

Ela wie, „ że Nowicjat to kolejny etap formacji w życiu zakonnym. Trwa on dwa lata. Podczas przyjęcia do nowicjatu otrzymuje się biały welon i sukienkę na wzór habitu zakonnego”.

„Radosnym faktem było to – kontynuuje Elżbieta – że Liturgii Słowa przewodniczył ks. Józef Hupa, który jest spowiednikiem sióstr, ale też proboszczem mojej rodzinnej parafii.  Podczas tego obrzędu prosiłam przełożoną  generalną s. M. Gabrielę o przyjęcie mnie do Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Obecne zaś siostry o to, aby swoim przykładem życia wskazały mi drogę do Chrystusa”.

Nowicjuszka jeszcze raz podkreśliła, że „dzień ten był dla mnie ważny i wyjątkowy. Nie brakowało emocji i wzruszeń. Rozpoczęłam nowy etap w swoim życiu, który  będzie przybliżał mnie z każdym dniem do Boga. Nowicjat wprowadzi mnie również w historię, duchowość, ducha i cele Zgromadzenia, abym mogła w przyszłości podejmować zadania apostolskie. Przez modlitwę i pokutę wynagradzać Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, a zwłaszcza kobiet”.

Życzymy jej z całego serca, by wytrwała w powołaniu i zanosimy gorące modlitwy do Boskiego Oblubieńca, by obdarzał potrzebnymi darami dodawał Jej sił na drodze realizacji powołania zakonnego.