Wielkopostny dzień skupienia

Wielkopostny dzień skupienia

Dnia 24 lutego 2021 roku wspólnota Sióstr Magdalenek od Pokuty w Lubaniu przeżywała dzień skupienia. Temat spotkania brzmiał „Nawrócenie – zmiana myślenia”. Prowadzący skupienie ks. Norbert Turczynowski wygłosił dwie konferencje i homilię. Ksiądz mówił o genezie, istocie i doświadczeniu nawrócenia odnosząc się do czytań szalnych z dnia tj. Księgi proroka Jonasza (Jon 3,1-10) i Ewangelii według św. Łukasza (Łk 11,29-32). Pomocą w pogłębieniu słuchanych treści, szczególnie podczas drugiej konferencji, była plansza obrazująca proces przejścia (PASCHA) od starego do nowego człowieka czyli od sposobu „życia po swojemu” do „życia z mocy Boga”.  Skupieniu towarzyszyły relikwie I stopnia św. Miriam Baouardy (Małej Arabki) z Betlejem. W planie dnia skupienia był również czas na Adorację Najświętszego Sakramentu – moment zatrzymania się przed Panem Jezusem w skupieniu i refleksji nad usłyszanym słowem.