Wiara, która daje wolność

Wiara, która daje wolność

W sobotę 21 sierpnia br. w Legnicy odbyła się XVII Trzeźwościowa Droga Krzyżowa. Tradycyjnie przebiegała wzdłuż Wałów Kaczawy, przy sanktuarium św. Jacka. Rozważania poszczególnych stacji Nabożeństwa prowadził o. Paweł OFM, a towarzyszyły im osobiste świadectwa uczestników, w których podkreślili, że to Bóg ich nigdy nie przekreślił pomimo ich największego upodlenia i to dzięki łasce Bożej oraz wytrwałości i modlitwie najbliższych weszli na drogę trzeźwości. – Życie w abstynencji jest piękne i warto przestać pić – wyznaje Krzysztof. Siłę do tego daje modlitwa i sakramenty.  Ważna jest również obecność innych osób, które dodają odwagi, podtrzymują na duchu, potrafią zrozumieć, takie wsparcie Wiesław znalazł w grupie AA. W nabożeństwie wzięły udział nie tylko osoby, które weszły na drogę trzeźwości, ale także ich rodziny, bliscy, przyjaciele i ci wszyscy, którzy swoją obecnością i modlitwą pragnęły ich wesprzeć, stąd obecność Biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego  i sióstr zakonnych, w tym z naszego zgromadzenia. Droga Krzyżowa zorganizowana w Legnicy to podziękowanie Bogu za łaskę trzeźwości oraz okazja do modlitwy za wszystkich, którzy usiłują zerwać z nałogiem alkoholizmu i narkomanii.