Warsztaty

Warsztaty

„Bliżej siebie, bliżej sióstr i Boga” – tak brzmiał temat warsztatów,  jakie odbyły się w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr św. M. Magdaleny od Pokuty w Lubaniu, w ramach formacji stałej, w dniach 23-25 września 2022r. Prowadziła je siostra Małgorzata Lekan OP, z Krakowa. Dzięki wspólnym ćwiczeniom, siostry mogły odnowić w sobie potrzebę i pragnienie poznawania siebie, jako córek umiłowanych i pięknych w Bożych oczach, uzdalnianych do tworzenia relacji z drugimi. Warsztaty służyły poznaniu własnego temperamentu,  jego zalet i wad oraz wskazywały na kierunek rozwoju jego pozytywnych stron. Każda siostra mogła zobaczyć własne pole pracy nad sobą. Bardzo wybrzmiał temat szacunku i delikatności wobec siebie. Oprócz zajęć warsztatowych była wspólna modlitwa liturgiczna, adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do pogodnego bycia razem. Takie warsztaty to bardzo cenne doświadczenie, niech żałuje, kto jeszcze nie uczestniczył.