Koronka na ulicach miast świata

Koronka na ulicach miast świata

Dnia 28 września bieżącego roku w rocznicę beatyfikacji księdza Michała Sopoćko, na ulicach miast całego świata wiele ludzi modliło się Koronką do Miłosierdzia Bożego. W Legnicy wiele grup parafialnych i nie tylko, podjęło tą inicjatywę, w różnych miejscach Legnicy osoby świeckie wraz ze swoimi kapłanami modliły się koronką do Bożego Miłosierdzia. Siostry wspólnoty Legnickiej również uczestniczyły w tej modlitwie. Wypraszali miłosierdzie i pokój dla całego świata, miłosierdzie dla nas grzeszników, prosili również o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.