WARSZTATY JAK REKOLEKCJE

WARSZTATY JAK REKOLEKCJE

Już  21. września 2017 roku rozpoczęły się zajęcia w ramach warsztatów wokalno- instrumentalnych , które stanowiły bezpośrednie przygotowanie do wystawienia ORATORIUM o św. Marii Magdalenie. W Miejskim Domu Kultury w Lubaniu od tego dnia w godzinach popołudniowych  słychać było dźwięki różnych instrumentów oraz  śpiewy poszczególnych grup głosowych. Całością kierował sam kompozytor – muzyk krakowski- pan Hubert Kowalski. Oprócz niewielkiej grupy profesjonalistów, wzięła w nich udział spora grupa amatorów w szerokim spektrum wiekowym a wśród nich także kilka sióstr magdalenek od pokuty.  Szczególnie w chórze widoczna była różnica między poszczególnymi grupami wiekowymi. Były tam dzieci, młodzież i spora grupa mocno dojrzałych wokalistów- amatorów. Nie przeszkadzało to jednak w nawiązaniu serdecznych relacji podczas trudu w ramach prób i ciągłych korekt warsztatu wokalnego. Sam maestro przyczyniał się do tego, że zmęczenia się nie czuło- wprost przeciwnie- po każdej próbie wszyscy wychodzili uśmiechnięci i zadowoleni. Atmosfera, którą tworzył kompozytor była pełna radości. Wiele razy słychać było salwy śmiechu, co było wynikiem doskonałego parodiowania mistrza. Nie zabrakło też słów głębokich, świadectwa wiary prowadzącego, który odważnie głosił wyznawał swe przywiązanie do Chrystusa, zachęcając słuchaczy do przyjęcia podobnej postawy. Może dlatego wielu uczestników podzielało pogląd, że te warsztaty miały charakter rekolekcji. Z pewnością pozostaną one w  pamięci i w sercach uczestników jeszcze na długo.