W pierwszy poniedziałek i piątek każdego miesiąca do furty klasztornej pukają dzieci

W pierwszy poniedziałek i piątek każdego miesiąca do furty klasztornej pukają dzieci

W pierwszą niedzielę Adwentu 27 listopada 2016 r. w Lubaniu rozpoczął się Rok Magdaleński poświęcony św. Marii Magdalenie. Ogłoszenie tego Roku wpisuje się w przygotowania do uroczystości nadania patronatu Świętej dla miasta Lubania. Wśród wielu inicjatyw podejmowanych zarówno przez władze miasta jak i Siostry magdalenki od pokuty, które mają na celu przybliżenie mieszkańcom Lubania postaci Patronki są wizyty dzieci i młodzieży w klasztorze lubańskim. Cykl spotkań z Siostrami, w ich domu zakonnym przy
ul. Wrocławskiej 17 rozpoczął się w grudniu 2016 r. Od tego czasu w pierwszy poniedziałek i piątek każdego miesiąca do furty klasztornej pukają dzieci z lubańskich przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjalnych wraz ze swoimi nauczycielami. Zorganizowane wizyty szkolne  zakończą  się w czerwcu br.
Dla wielu z odwiedzających klasztor jest to pierwsza wizyta w tym szczególnym miejscu niekiedy owianym nutą tajemniczości. Każda z przychodzących grup jest przyjmowana przez Siostry i oprowadzana po ważnych miejscach w domu zakonny. Najpierw kaplica następnie inne pomieszczenia np. kapitularz (pomieszczenie zakonne gdzie odbywają się kapituły zakonne), refektarz (w budynkach zakonnych duże pomieszczenie służące jako jadalnia). Siostry opowiadają uczestnikom spotkań o historii Zgromadzenia, codziennym życiu wspólnot zakonnych, ich pracach
i posłannictwie oraz oczywiście o św. Marii Magdalenie. W swoich wykładach wspomagają  się prezentacjami multimedialnymi. Podczas tych spotkań dzieci i młodzież zadają wiele pytań, które wyjaśniają im sposób życia sióstr zakonnych. Zainteresowania dotyczącą przeróżnych aspektów codzienności sióstr. I tak np. padają pytania o to jak siostry się modlą, co trzeba zrobić żeby zostać siostrą zakonną, czy warto być siostrą zakonną,  jak mają urządzone pokoje, gdzie pracują, czy wolno im chodzić do kina, co jedzą …. Ciekawym momentem dla dzieci, wywołujący lekkie zdziwienie, był wykonany razem z Siostrą taniec ewangelizacyjny… I w taki sposób można się modlić i uwielbiać Boga.
Zaplanowane wizyty w klasztorze dobiegają końca, ale każdy kto był u sióstr i chciałby wrócić ma taką możliwość. Siostry zapraszały do uczestnictwa we wspólnych modlitwach i rozmowach.