W duchu wdzięczności

W duchu wdzięczności

Kończący się rok 2018 był okazją do refleksji nad mijającym czasem, ale także podsumowania tego, co się udało, czy też mobilizacją, by coś zmienić, poprawić. Szczególnie ważnym rysem kończącego się roku była wdzięczność Bogu za dany czas, ofiarowane dary, łaski. Na ostatnie godziny kończącego się roku 2018, siostry magdalenki wspólnoty legnickiej na dziękczynne nabożeństwo i Eucharystię zostały zaproszone przez Duszpasterza Kobiet DL- ks. Mariusza Habiniaka, do Domu Chleba w Osłej. Siostry włączyły się w dziękczynienie rodzin diecezji, których przedstawiciele zjechali się na ten dzień do Osłej, gdzie bardzo gościnnie podjął wszystkich przybyłych ka. Marek Skiba- gospodarz tego miejsca. Po modlitewnej części spotkania wszyscy zasiedli do suto zastawionego stołu, a potem miała miejsce przednia zabawa w rytmach z różnych części świata. Siostry wprawdzie nie zostały na części rekreacyjnej, ale zabrały w sercach intencje i sprawy przedstawiane w czasie modlitw, by polecać je Bogu w następnym roku.