Przy żłóbku i przy krzyżu

Przy żłóbku i przy krzyżu

W takim temacie siostry przełożone wspólnot magdaleńskich przeżywały formacyjne spotkanie, które na zaproszenie Przełożonej Generalnej, odbyło się w dniach od 28 do 29 grudnia w Erfurcie. Nietypowy czas, nietypowe miejsce, nietypowy temat, złożyły się na wyjątkowość tego wydarzenia. Szczególny charakter temu spotkaniu nadał prowadzący je ks. dr Andrzej Krefft z Bad Neustadt. Pochylając się nad zaproponowanym tematem, ks. Andrzej podzielił się również z siostrami swoimi pasjami, do których miedzy innymi należy „Afryka”. Ksiądz bowiem wspomaga wraz ze swymi parafianami wiele dzieł misyjnych, troszcząc się o mieszkańców Czarnego Lądu. Dla sióstr te dni były również okazją do podzielenia się dobrem, którego doświadczają na różnych odcinkach swojej posługi. Oprócz wspólnej modlitwy, konferencji, pochylania się nad Słowem Bożym, była również możliwość zwiedzenia starego miasta, które urzeka pięknymi zabytkami i ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi w związku z zabudową przy rzece Gera.