V Sympozjum katechetyczne

V Sympozjum katechetyczne

W sobotę 18 marca 2023 r. odbył się wielkopostny dzień skupienia dla katechetów diecezji legnickiej połączony z V Sympozjum katechetycznym pt. „Katecheto daj się zainspirować…” Miejscem spotkania było Centrum Spotkań im. Jana Pawła II przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy. Sympozjum rozpoczęło się o godz. 10.00.  W tematykę spotkania wprowadził uczestników ks. dr Jarosław Kowalczyk, dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Przed południem miały miejsce trzy wystąpienia. Pierwsze nt. inspiracji pasterskiej wygłosił ks.  bp  prof.  dr  hab. Andrzej Siemieniewski (biskup legnicki). Drugie o   inspiracji osobowej w nawiązaniu do bł. Natalii Tułasiewicz – patronki nauczycieli wygłosiła s. dr  Kazimiera Joanna Wawrzynów OSU (Papieski Wydział Teologiczny we  Wrocławiu). Trzecie na temat inspiracji kulturowej   wygłosiła  dr  Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska (II  Liceum Ogólnokształcące w  Lubinie). O godz. 12.00 w kościele parafialnym była sprawowana Msza święta pod  przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Po przerwie obiadowej około godz. 14.00 rozpoczęła się druga część Sympozjum. O inspiracji biblijnej  –  lekturze Biblii – obowiązku, przyjemności i  pasji  mówił ks.  prof.  dr  hab. Sławomir Stasiak (rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we  Wrocławiu). Ostatnią inspiracją dla posługi katechety była  inspiracja artystyczna –   występ Kapeli Góralskiej „JANICKI” z  Borówna pt. Jan Paweł II  i  Górale.  

Sympozjum zakończyło się o godz. 15.00   Koronką do  Bożego Miłosierdzia i  końcowym błogosławieństwem. Wśród uczestników Sympozjum były również siostry magdalenki od pokuty: s. Bronisława, s. Damiana, s. Renata, s. Iwona, s. Sylwia. Siostry uczą religii w szkołach w Jeleniej Górze, Jeleniej Górze-Cieplicach, Nowogrodźcu i Lubaniu. Spotkanie miało charakter formacyjny, ale było również okazją do podzielenia się katechetów doświadczeniem pracy w szkołach wśród dzieci i młodzieży.