Spotkanie formacyjne dla Sióstr Przełożonych

Spotkanie formacyjne dla Sióstr Przełożonych

W dniach 24-26 marca 2023 r. w Domu generalnym Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu odbyło się spotkanie formacyjne dla Sióstr Przełożonych magdalenek od pokuty. Temat przewodni brzmiał „Bliżej siebie, bliżej sióstr i Boga”. Zajęcia warsztatowe prowadziła s. Małgorzata Lekan OP, z Krakowa. Służyły one pogłębieniu znajomości własnego temperamentu, poznaniu jego wad i zalet. Poznana wiedza może pomóc w kształtowaniu relacji między siostrami w życiu wspólnotowym jak również poza nim, wszędzie tam gdzie siostry spotykają się z ludźmi. W programie spotkania były wspólne modlitwy, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu. Momenty wyciszenia i adoracyjnego skupienia sprzyjały pogłębieniu usłyszanych treści i oddaniu Bogu tego wszystkiego, co siostry doświadczały. Cykliczne spotkania formacyjne oprócz refleksji teoretycznej mają na celu również poszukiwanie konkretnych form jej realizacji, by być „bliżej siebie, bliżej sióstr i Boga”. Tym samym z każdym dniem bardziej odpowiadać na to wielkie powołanie, do naśladowania Jezusa Chrystusa posłusznego, ubogiego i czystego w życiu wspólnym dla dobra Kościoła i nam współczesnym.