Uwielbienie z „Owcą”

Uwielbienie z „Owcą”

W niedzielny wieczór 26 sierpnia zakończyło się kolejne spotkanie Młodych w Legnickim Polu. Ostatnim akcentem tych szczególnych dni #OdNowy był koncert uwielbienia poprowadzony przez o. Tomasza Nowaka, dominikanina wraz z zespołem Owca. Przed sceną zebrała się młodzież uczestnicząca w rekolekcjach, wolontariusze, goście i mieszkańcy Legnickiego Pola, ale także kapłani i siostry zakonne, m. in. siostry magdalenki od pokuty z Lubania, Legnicy i Jeleniej Góry.  Kulminacyjnym momentem w wielbieniu Boga i przyzywania Jego Ducha muzyką, śpiewem i tańcem, było zaproszenie do świadomego i radosnego oddania na nowo swego życia Jezusowi. Spotkanie zakończyło się uroczystą modlitwą o błogosławieństwo i moc w wiernym podążaniu za Chrystusem.